Sveriges lantbruksuniversitet

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Dags att söka till höstens utbildningar!

Utbildningar som ger jobb

SLU ligger långt framme vad gäller studenternas yrkesetablering och är det universitet i landet som har flest disputerade lärare per student.

Nu kan du söka till höstens utbildningar. Anmälan är öppen till och med den 18 april.