Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för energi och teknik

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Forskning och projekt

 Lantbrukets teknik och system

Forskarna studerar hur lantbruket kan producera mat och energi effektivt, med minimal miljöpåverkan i alla led, från bonde till konsument.

Mer om lantbrukets teknik och system...

Se Pågående projekt  

 Bioenergi

Här studerar forskarna hela systemet för bioenergi från skogen: från odlings- och avverkningsformer, via förädling till försäljning på framväxande marknader.

Mer om bioenergi...

Se pågående projekt inom: Fasta biobränslen     Systemstudier     Biogas      Flytande biobränslen  

 Kretsloppsteknik

Inom detta ämne studerar forskarna hur näringsflödena kan slutas genom att på ett säkert sätt återföra näringsämnen från samhället till jordbruket utan smitt- och luktspridning.

Mer om kretsloppsteknik...

Se Pågående projekt  

 Logistik och transport

Här studerar forskarna hur livsmedelskedjans transporter kan optimeras och samordnas, oavsett om det gäller att minimera stressen vid djurtransporter eller bränsleförbrukningen vid mattransporter.

Mer om logistik och transport...

Se Pågående projekt  

 Biometri och systemanalys

Inom detta område utvecklar och tillämpar forskarna metoder för analys och modellering av biologiska såväl som tekniska processer och system. Dessutom erbjuder institutionen konsulttjänster inom statistik och GIS.

Mer om biometri och systemanalys...

Se Pågående projekt  

 Låg- och medelinkomstländer

Forskningen relaterad till utvecklings- och medelinkomstländer omfattar studier av tekniker och system för effektiv och säker produktion av och logistik för livsmedel samt säkert och effektivt utnyttjande av resurserna i avlopp och avfall.

Läs mer om området...

 Livscykel- och miljösystemanalys

Flitigt använda verktyg för systemstudier är livscykel- och miljösystemanalys, där institutionens forskare bedriver kompetens- och metodutveckling.

Mer om Livscykel- och miljöanalys...

 Tillämpad statistik och matematik

Vi forskar inom tillämpad statistik i frågor som är relevanta för SLU. Förutom forskning arbetar vi med rådgivning och undervisning.

Läs mer...

Miljöcertifierad institution!

Institutionen för energi och teknik är  miljöcertifierad enligt standarden SS-EN ISO 14001:2004.

ISO 14001 certificate mark SP

Nyheter

2016-04-22 -  Samverkanspris till Cecilia Sundberg
Uppsala läns samverkanspris har delats ut till Cecilia Sundberg, forskare vid institutionen för energi och teknik, SLU.
2016-04-20 -  Licentiatseminarium Ashenafi Chaka Tuffa
  Ashenafi Chaka Tuffa genomförde sitt licentiatseminarium  2016-04-14 med avhandlingen:    Supply and value chain analyses of warqe food products in relation to post-harvest losses...
2016-04-20 -  Licentiatseminarium Tadesse Kenea Amentae
Tadesse Kenea Amentae genomförde sitt licentiatseminarium  2016-04-13 med avhandlingen:    Evaluation of supply chains and post-harvest losses of selected food commodities in Ethiopia Avhandlingen...

Kalendarium

Inga händelser kunde hittas.

 
Sidan uppdaterad: 2016-01-26. Sidansvarig: mohsen.bashang@slu.se

Institutionen för energi och teknik, SLU
Lennart Hjelms väg 9, Box 7032, 750 07 Uppsala, 018 - 67 10 00 (växel), Org.nr: 202100-2817