Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi bedriver både grundläggande och tillämpad forskning med fokus på interaktioner rörande växter, patogener, symbiotiska mykorrhizasvampar och nedbrytarsvampar samt andra mikroorganismer och deras roll i skog och jordbruk.

Publicerad: 14 november 2016 - Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se