Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Om oss

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi ingår i Uppsala BioCentrum vid SLU och är en del av både Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap och Fakulteten för skogsvetenskap.

Vår forskning är både grundläggande och tillämpad och fokuserar på interaktioner mellan växter och svampar och andra mikroorganismer i skogs- och jordbrukssystem.

Läs mer om våra forskningsområden här.


Insitutionens medlemmar på institutionsdagarna i Sätrabrunn i juni 2014. Om du vill veta mer om de som jobbar här och deras forskning, läs på de personliga webbsidorna här.

 

Webbredaktör: Cajsa Lithell

Nyheter

2015-11-24 -  Större artvariation i skogen ger något mildare svampsjukdomar på barrträd
Det försiggår ett intrikat samspel mellan svamparna och träden i skogen. I en ny avhandling från institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi undersöker Diem Nguyen hur artvariationen bland träden...
2015-11-24 -  Diem Nguyen spikar avhandling om effekterna av trädslag på svampars förekomst
Diem Nguyen har spikat sin doktorsavhandling "Effects of tree species diversity on foliar fungal distribution". Disputationen sker på fredag den 11:e december kl 9.00 i sal A281, Lennart Kennes sal, i...
2015-11-17 -  Ledig tjänst för forskare i markekologi om ekolologisk tomatproduktion
Jordburna växtsjukdomar är ett stort problem i ekologisk tomatproduktion och anses vara bland de viktigaste orsakerna till lägre skördar i denna produktionsform än i konventionell produktion. En möjlighet...
2015-11-16 -  Skogens artrikedom har endast liten inverkan på askskottssjukan
För många skogssjukdomar påverkar skogens artsammansättning patogenens samhällsstruktur och sjukdomsspridning. Huruvida detta även är sant för askskottssjuka, Hymenoscyphus fraxineus , är föremål för en...
2015-11-12 -  Växtskyddskonferens samlade forskare, företag och myndigheter
Nya skadegörare, förändrat klimat, resistensproblematik och ett EU-direktiv om integrerat växtskydd. Det är bakgrunden till att det i dagarna har hållits en nationell växtskyddskonferens på Ultuna, den...
 
Sidan uppdaterad: 2015-09-22. Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se