Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Välkommen till Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi

Institutionens forskning är både grundläggande och tillämpad och fokuserar på interaktioner mellan växter och svampar och andra mikroorganismer i skogs- och jordbrukssystem. Viktiga forskningsområden är skogspatologi, jordbrukspatologi, mark-växt-mikroorganism interaktioner, mikrobiell och molekylär ekologi, jämförande genomik och biologisk bekämpning.

Interaktionerna studeras på olika skalor, från processer på ekosystemnivå som t.ex. biogeokemiska kretslopp och omsättning av kol och växtnäringsämnen, till molekylär- och cellsignalering som bidrar till genetisk reglering av interaktioner. Epidemiologi, populationsbiologi, biologisk mångfald, utvärdering av framtida hot från växtpatogener, modellering och praktiska åtgärder för att begränsa skador av sjukdomar i skogs- och jordbruk är också viktiga aktivitetsområden.

Institutionen ingår i Uppsala BioCentrum vid SLU.

 

Webbredaktör: Cajsa Lithell

Nyheter

2014-04-07 -  Anders Dahlberg och Björn Lindahl installerade som professorer
I fredags installerades 2014 års professorer på SLU. Från institutionen installerades Anders Dahlberg som professor i mykologi och Björn Lindahl som professor i ekologisk mykologi.
2014-03-31 -  Vernissage: Svampforskning och konst i skön förening
En hätta som ännu saknar svenskt namn (Mycene concolor). Foto: Michael Krikorev Svampforskare från SLU och konstnärer från Uppsala konstklubb har under några års tid träffats i en studiecirkel för att...
2014-02-11 -  Nytt projekt om biologisk bekämpning och sanerande växter mot sjukdomar i tomat
Jordburna växtsjukdomar är ett stort problem i ekologisk tomatproduktion och anses vara en av de viktigaste orsakerna till att det ofta är lägre skördar i ekologisk produktion än i konventionell.
2014-01-16 -  Konferens om biologisk bekämpning på Ultuna i juni
Konferensen Biocontrol of Plant Diseases: “From the field to the laboratory and back again” organiseras den 15-18 juni på Ultuna i Uppsala. Värd för mötet är av Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi...
2013-12-21 -  Nya ärtsorter som är resistenta mot rotröta utvecklas i nytt projekt
Ärtrotröta är en växtsjukdom på framförallt ärter, som orsakas av en oomycet (Aphanomyces euteiches). Ärtens rotsystem angrips och därefter vissnar plantan ner och dör. Ärtrotröta trivs bäst i fuktiga...
 
Sidan uppdaterad: 2014-04-15. Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen