Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Program Bebyggd miljö

Villaområde, foto Beautiful Sweden.

Kartlägger och analyserar staden och den tätortsnära miljön

Program Bebyggd miljö samlar kunskapen om det urbana landskapet inom SLU:s miljöanalys. Arbetet sker i samarbete med flera svenska myndigheter och högskolor/universitet. Bebyggd miljö har som l att:

  • stödja arbetet med att nå det svenska miljökvalitetsmålet En god bebyggd miljö och europeiska miljömål med fokus på tätorten och den tätortsnära miljön

Programmet omfattar år 2012–2013 två projekt med nedanstående teman:

  • barns hälsa och säkerhet
  • landskapsplanering.

Välkommen att samverka med oss!

Sidan uppdaterad: 2014-12-08. Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se