CV-sida

Harald Klein

Harald Klein
Harald Klein arbetar med samverkan inom stadsutveckling på SLU Tankesmedjan Movium där han är koordinator för Movium Partnerskap och SLU:s miljöanalysprogram Bebyggd miljö.

Miljöanalys

SLU:s miljöanalysprogram Bebyggd miljö samlar in och delar kunskap om det
urbana landskapet med fokus på utomhusmiljön i våra tätorter och dess närmaste
omgivningar samt sambandet dem emellan.

Programmets mål är att:

  • Leverera underlag för hållbar utveckling i samhällets beslutsprocesser
  • Öka dialog och samverkan internt och externt
  • Utveckla morgondagens miljöanalys
  • Öka tillgänglighet till kvalitetsmärkta resultat och data

Samverkan

I Movium Partnerskaps nätverk träffas de som planerar, projekterar, anlägger, förvaltar och forskar om stadens utemiljö för att diskutera erfarenheter, omvärldsanalys och behov av att utveckla eller sammanställa kunskap.

SLU:s miljöanalysprogram Bebyggd miljö samverkar med ett flertal myndigheter.

Bakgrund

Harald Klein är arkitekt SAR/MSA med lång erfarenhet av samhällsplanering på statlig och kommunal nivå.

Publikationer i urval

Harald Klein skriver löpande i Tidskriften STAD - debatt och reflexion kring urbana landskap.


Kontaktinformation

Koordinator vid Enheten för samverkan och utveckling
Telefon: +46706258017
Postadress:
Movium, Box 54
23053 ALNARP
Besöksadress: Slottsvägen 5, Alnarp