Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Program Bebyggd miljö

 Villaområde, foto Beautiful Sweden.

Kartlägger och analyserar staden och den tätortsnära miljön

Program Bebyggd miljö samlar kunskapen om det urbana landskapet inom SLU:s miljöanalys. Arbetet sker i samarbete med flera svenska myndigheter och högskolor/universitet. Bebyggd miljö har som l att:

  • stödja arbetet med att nå det svenska miljökvalitetsmålet En god bebyggd miljö och europeiska miljömål med fokus på tätorten och den tätortsnära miljön

Välkommen att samverka med oss!

Kontakter inom program Bebyggd miljö

Koordinator Bebyggd miljö

Jesper Persson Programkoordinator, forskare

 

Projektledare, medarbetare och projekt

Johan Östberg, institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU


Miljöövervakning av Sveriges urbana trädbestånd

Kerstin Nordin, institutionen för stad och land, SLU


Projekt Barnkartor - förvalta, använda, samla och samverka

Per G Berg, institutionen för stad och land, SLU


Funktionell förtätning. Implementering - tillämpning av Foma-resultat i förtätningsprojekt i svenska städer.

Fler tips på kontakter

 Alla kontakter inom SLU:s miljöanalys

 Fler forskare att fråga på SLU

Medverkande vid SLU

Verksamhet inom Bebyggd miljö

Foto: Beautiful Sweden

Program Bebyggd miljö satsar under 2015 på tre kartläggningsprojekt. Projekten inriktar sig på barns utemiljöer, på stadsträd och på förtätning.

Under hösten kommer en ny strategi att arbetas fram tillsammans med bland andra Boverket, SCB och Riksantikvarieämbetet.

Samarbeten inom Bebyggd miljö
Program Bebyggd miljö samarbetar med Boverket, RUS Öppnas i nytt fönster, Riksantikvarieämbetet och Trafikverket.


Program Bebyggd miljö administreras av:
SLU:s fakultet för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap

 

Samverka med oss!

Jesper Persson, koordinator, program Bebyggd miljö, SLU:s miljöanalys

Jesper Persson
, koordinator
040-41 51 55, 076-118 00 69 
Inst. för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU


Sidan uppdaterad: 2015-06-25. Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se
 
 
 
 

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen