Sveriges lantbruksuniversitet

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Dags att söka till höstens utbildningar!
Sigrid Agenäs

Professorsföreläsningar på Ultuna

Torsdagen den 30 mars installationsföreläser SLU:s nya professorer på Ultuna. Du är välkommen till Loftet på Ultuna klockan 9-16. Se de korta filmerna om professorerna i förväg och följ de webbsända föreläsningarna.

Utbildningar som ger jobb

SLU ligger långt framme vad gäller studenternas yrkesetablering och är det universitet i landet som har flest disputerade lärare per student.

Nu kan du söka till höstens utbildningar. Anmälan är öppen till och med den 18 april.