Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

SLU:s forskning

 Provrörsväxt. Foto: Viktor Wrange

Djur, växter och människor i forskningen vid SLU 

SLU:s forskning spänner från det stora till det lilla; från klimatförändringar och landsbygdsutveckling till funktionsgenomik och bioteknik. Djurs och människors hälsa, biologisk mångfald och livsmedelsproduktion är några viktiga områden.

SLU har en stark bas av grundforskning kombinerad med en problemorienterad, tillämpad forskning och miljöanalys.

SLU är ett forskningsintensivt universitet. En stor del av all biologisk forskning i Sverige sker vid SLU, bland annat med inriktning på en hållbar utveckling, både nationellt och globalt. 

Nyheter

2014-09-18 -  Märkningar på mat påverkar smakupplevelsen
En ny avhandling från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, visar att olika märkningar på mat påverkar konsumentens smakupplevelser. Effekten av märkningar som signalerar olika typer av förtroende, som ursprungsland...
2014-09-17 -  Bättre möjligheter att bekämpa mjältbrand
Kartläggning av mjältbrandsbakteriers arvsmassa har banat väg för mer pålitliga provtagningsmetoder och förfinad smittspårningsteknik. Om detta berättar Joakim Ågren i en avhandling från Sveriges lant...
2014-09-15 -  Kollagret i marken mer känsligt för klimatförändringar än förväntat
Ett varmare klimat ökar aktiviteten hos markens mikroorganismer i större utsträckning än förväntat. Det visar en internationell forskargrupp med medverkande från SLU i en artikel i tidskriften Nature....
2014-09-10 -  Biogasproduktion – en urgammal process för framtiden
Samverkanslektorn vid SLU, Anna Schnürer, berättar om biogas på en kunskapskryssning på Ålands hav.

Tio intresseområden ...

Kor på bete vid havet. Foto Nora Adelsköld

... för yrkesverksamma och olika intressegrupper i samhället.


Söker du ämneskunskap?

Enbär. Foto: Nora Adelsköld

Läs, lyssna, titta och fråga!


Excellent forskning

Läs mer om SLU:s framgångsrika forskargrupper, några stora forskningsanslag, individuella forskarutmärkelser, publiceringar och citeringar av SLU-forskares artiklar, forskningssamarbeten och universitetsrankning.


Sidan uppdaterad: 2014-08-29. Sidansvarig: nora.adelskold@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen