Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

SLU:s forskning

 Provrörsväxt. Foto: Viktor Wrange

Djur, växter och människor i forskningen vid SLU 

SLU:s forskning spänner från det stora till det lilla; från klimatförändringar och landsbygdsutveckling till funktionsgenomik och bioteknik. Djurs och människors hälsa, biologisk mångfald och livsmedelsproduktion är några viktiga områden.

SLU har en stark bas av grundforskning kombinerad med en problemorienterad, tillämpad forskning och miljöanalys.

SLU är ett forskningsintensivt universitet. En stor del av all biologisk forskning i Sverige sker vid SLU, bland annat med inriktning på en hållbar utveckling, både nationellt och globalt. 

Nyheter

2015-11-30 -  SLU ordnar två sidoevenemang om skog under klimatmötet
Hur kan skog och skogsbruk bidra till klimatarbetet? Det är temat för två seminarier som hålls den 5 och 7 december under klimatmötet i Paris.
2015-11-27 -  Jordbruket kan bidra till syntesgasproduktion
Syntesgas – en blandning mellan koloxid och vätgas – är en viktig råvara inte bara vid framställning av många kemiska produkter, utan även av gasformiga och flytande biobränslen. Den kan också användas...
2015-11-27 -  Hans Lundqvist om lax i Svt:s Mitt i naturen
SLU ansvarar för fiskövervakningen av vild lax och öring i Vindelälven, som är en av Sveriges tre indexälvar. En viktig del av övervakningen sker i fisktrappan, som finns i närheten av Stornorrfors vattenkraftverk....
2015-11-26 -  Billiga klimatvinster genom ökad kolinlagring i skog
EU vill även efter det stundande klimatmötet i Paris ha en ledande roll i bekämpningen av växthusgasutsläppen. Hittills har dock åtgärderna inom EU för att nå klimatmålen varit alltför ensidiga. Därför...

Söker du ämneskunskap?

Enbär. Foto: Nora Adelsköld

Läs, lyssna, titta och fråga!


Excellent forskning

Läs mer om SLU:s framgångsrika forskargrupper, några stora forskningsanslag, individuella forskarutmärkelser, publiceringar och citeringar av SLU-forskares artiklar, forskningssamarbeten och universitetsrankning.


Sidan uppdaterad: 2015-07-02. Sidansvarig: nora.adelskold@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se