Älgvandringen - det nya biljardbordet?

Naturen flyttar in

Svensken har övergivit Jesus – till förmån för skogen. Det är, lite hårddraget, vad David Thurfjell kommit fram till i böcker som Granskogsfolk. Vi Zoomade David för att prata skog, konsumtionssamhälle – och varför Den stora älgvandringen kan vara det nya biljardbordet.

Granskogsfolk fick fin kritik. Hur har den typ av människor du intervjuat tagit emot den?

— Många läser de första par kapitlen, där jag skildrar den här gruppen och deras naturkärlek. Där känner de sig sedda. Det är jättemånga som säger att ”det där är jag”. Sen är ju boken också en historisk analys som är kritisk till svensk naturromantik men det är nog inte alla som läser så långt. Man är väl ofta så; man gillar en slutsats och tar det man vill ha ur den.

I boken dekonstruerar du folks bild av naturen som ett slags religion. Det är inte alltid folk gillar när man ”bryter ner” något de tycker är andligt eller sinnligt, och svårt att sätta ord på?

— Många tycker det är intressant och får en aha-upplevelse av det. Det insåg jag redan när jag skrev föregångaren, Det gudlösa folket, som handlar om sekularisering. Där trodde jag folk skulle bli arga men de blev glada. Det finns en nästan masochistisk vilja att dekonstruera och bryta ner saker hos många svenskar.

Porträttfoto av David Thurfjell

David Thurfjell. Foto: Liam Karlsson

I Granskogsfolk blir det tydligt att många ser skogen som en viloplats – det är dit man går för att hämta kraft. Varför är den det?

— Min historiska analys kretsar kring att arbete och vila är separata. Det är så det sett ut genom historien. Så en förutsättning för att naturen ska bli en viloplats är att man inte jobbar där. Därför växer den här synen på naturen som en viloplats fram i takt med att svenskarna blir urbaniserade. Vi kan se det redan på 1600-talet i Stockholms innerstad, där man började romantisera och prata om alla vackra djur och så vidare.

— Sen är det också viktigt att naturen är autentisk. Man vill känna doften av mylla och känna barken mot handen. Den känslan är kopplad till en längtan tillbaka. Och tittar vi på början av 1900-talet, när naturromantiken spreds över Sverige, så hade många fortfarande erfarenhet av att bo i en by. Nära skogen. För dem var det en väldigt konkret längtan tillbaka till barndomen. De jag har intervjuat har inte den personliga erfarenheten. Men de har ärvt samma typ av nostalgi och känsla av att naturen är autentisk. De går in i olika stämningar och sätt att röra sig och känner sig fria.

  • ”Sen är det också viktigt att naturen är autentisk. Man vill känna doften av mylla och känna barken mot handen.”

Du pratar ofta om hur naturen som en sinnlig upplevelse hör ihop med konsumtionssamhället, kan du utveckla det?

— Det hör ihop med den här urbaniseringen vi pratar om. Känslan att naturen ger existentiella djupupplevelser är kopplad till en väldigt specifik individualistisk kultur som vann allmänt erkännande i och med medelklassens framväxt på 1900-talet. Det är en kultur som är fokuserad på att känna efter, att rikta blicken inåt. Ett uttryck för det är konsumtion. Vi ställer oss frågan vad något kan erbjuda oss, varför vi behöver det. Vi utvärderar ett landskap på samma sätt. Inte efter hur mycket ved det kan ge oss eller något sådant, utan efter hur det påverkar vårt inre.

När vi pratar om naturen som en kyrka tänker man att vi borde visa stor respekt för den, men det gör vi inte alltid. Hur ser du på det?

— Ja, det borde vara så, att man helgade platsen. Men så är det inte riktigt, eller hur? Det har att göra med att naturen är en projektionsyta. Det är samma inom kristendomen – man pratar om godhet men sen håller man på ändå, liksom. Det är mer en berättelse om hur vi vill vara, inte nödvändigtvis hur vi faktiskt är.

  • En älg ståendes i sly och mjölkört

    ”Som ett biljardbord i fikarummet eller en kyl full med gratis läsk”

    Foto: Jesper Stenmark

I Granskogsfolk resonerar du kring en rörelse från inne till ute. Förr jobbade man ute och vilade och hittade Gud inomhus. Idag är det tvärtom. Den stora älgvandringen visas ofta på arbetsplatser, bibliotek och andra platser – hur ser du på det med tanke på ditt inne/ute-resonemang?

— I bondesamhället jobbade man ständigt. Sedan kom industrialiseringen och då fick vi semester och 40-timmarsvecka. Arbete och fritid blev två separata domäner. Men det som händer nu – och som jag tror påskyndats av pandemin – är att de två domänerna upplöses igen. Man jobbar mer hemma och gränserna är inte lika tydliga. Där kan man kanske se Älgvandringen som en fritidsgrej i jobbet. Lite som ett biljardbord i fikarummet eller en kyl full med gratis läsk, för trivseln.

— Att man har Älgvandringen på i bakgrunden är inte heller så långt ifrån trenden med att ta in natur i arkitekturen. Idag ska man ha mycket träfasad, odlingar på väggarna och använda autenticitets-kapitalet som finns i allt naturligt. I Stockholm har de natur på rörliga skärmar på pendelperrongen… Ser man det med de glasögonen finns det egentligen exempel överallt.

Reportage

Henrik Persson

Produktion

Naturen, älgarna och vi

Detta reportage är fritt att dela

 

 

 

Naturen, älgarna och vi

Utforska naturens betydelse för oss människor tillsammans med oss på SLU! 
Vi är delaktiga i SVT:s produktion Den stora älgvandringen i vår roll som experter. 
Här kan du läsa mer som publicerats under temat Naturen, älgarna och vi . Följ det senaste på SLU i samband med älgvandringen.

 

Reportage

Irenes älgspaningar banade väg för TV-satsning

Torkat älgkött bästa maten för tv-soffan

Fåglarna sjunger oss friska

Virtuell naturpromenad ersätter verklig

Älgvandringen - det nya biljardbordet?

Känslorna kring rovdjur spelar roll

Vad är en skog?