Sveriges lantbruksuniversitet

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Vetenskap och utbildning för hållbart liv
promotion2016-750x900.jpg

Årets hedersdoktorer föreläser den 7 oktober och promoveras tillsammans med SLU:s övriga doktorer den 8 oktober. Båda tillfällena direktsänds.

Globala utmaningar kräver ny kunskap

Vid SLU kombinerar vi en stark grundforskning med mer tillämpningsnära studier för att lösa konkreta frågor, inte minst de globala.

SLU_110323_0053_jgz1200.jpg

Utbildningar som ger jobb

SLU ligger långt framme vad gäller studenternas yrkesetablering och är det universitet i landet som har flest disputerade lärare per student.

Till nytta för samhället

Vi samverkar med olika samhällsintressenter, särskilt inom djurhållning, jord-, trädgårds-, vatten- och skogsbruk samt fisk- och viltförvaltning . Vi samarbetar även internationellt.

nilsprov_akh-750-besk.jpg

SLU:s miljöanalys håller koll på livsmiljöerna

Vi samlar in och tillgängliggör data för att analysera miljöutvecklingen. Vi bistår också med kunskap om arter, kuster och hav, skogar, jordbrukslandskap, sjöar och vattendrag.