Sveriges lantbruksuniversitet

Miljöanalys

Brukar vi landskap och vatten på ett hållbart sätt? SLU har ett samhällsuppdrag som är unikt bland Sveriges universitet och högskolor. Utöver utbildning och forskning har SLU regeringens uppdrag att bedriva fortlöpande miljöanalys.

Vårkollen. Foto: Gert Olsson

På gång inom miljöanalys

När kommer våren?

Var med på Vårkollen i Valborg, 29 april-1 maj. Genom att kolla upp och rapportera in en handfull vårtecken, bidrar du till öka kunskapen om hur klimatförändringen påverkar vårens ankomst och naturens kalender. Resultaten kommer den 2 maj.

Läs mer om Vårkollen och rapportera in dina observationer.

Kevin Bishop, vicerektor med ansvar för miljöanalys. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU

Miljöanalys för hållbara livsmiljöer

SLU:s miljöanalys övervakar landets skogar, jordbrukslandskap, vatten och arter för att analysera miljöutvecklingen. På så sätt stödjer vi myndigheter, näringar och internationella organ med underlag för beslut som ska leda mot en hållbar utveckling.

Vi arbetar i program som anknyter till miljömålen, de globala hållbarhetsmålen och Sveriges övriga internationella miljösamarbeten.

Vill du samarbeta med oss? Ta gärna kontakt med mig eller någon av våra 16 programkoordinatorer!

Kevin Bishop, vicerektor med ansvar för SLU:s fortlöpande miljöanalys.

Publicerad: 07 april 2017 - Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se