Sveriges lantbruksuniversitet

Miljöanalys

Brukar vi landskap och vatten på ett hållbart sätt? SLU har ett samhällsuppdrag som är unikt bland Sveriges universitet och högskolor. Utöver utbildning och forskning har SLU regeringens uppdrag att bedriva fortlöpande miljöanalys.

Bild av Artdatabankens naturvårdspris

På gång inom miljöanalys

Vem ska få årets Naturvårdspris?

Nominera den person, organisation eller företag som du tycker ska få Artdatabankens naturvårdspris senast 26 februari.

Priset delas ut på Flora och faunavårdskonferensen den 5 april, som i år har fokus på kända och okända arter. Glöm inte anmäla dig.

Kevin750.jpg

Miljöanalys för hållbara livsmiljöer

SLU:s miljöanalys övervakar landets skogar, jordbrukslandskap, vatten och arter för att analysera miljöutvecklingen. På så sätt stödjer vi myndigheter, näringar och internationella organ med underlag för beslut som ska leda mot en hållbar utveckling.

Vi arbetar i tio program som anknyter till miljömålen och Sveriges internationella miljösamarbeten.

Vill du samarbeta med oss? Ta gärna kontakt med mig eller någon av våra 16 programkoordinatorer!

Kevin Bishop, vicerektor med ansvar för SLU:s fortlöpande miljöanalys.

Publicerad: 15 februari 2017 - Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se