Sveriges lantbruksuniversitet

Miljöanalys

Brukar vi landskap och vatten på ett hållbart sätt? SLU har ett samhällsuppdrag som är unikt bland Sveriges universitet och högskolor. Utöver utbildning och forskning har SLU regeringens uppdrag att bedriva fortlöpande miljöanalys.

Kalkning av sjö. Arkivbild: SLU

På gång inom miljöanalys

Värt att veta

Värt att veta är en nystartad serie med öppna lunchföreläsningar vid SLU Umeå. Ta del av föredragen på plats eller se dem via vår webbsändning.

Den 29 mars är ämnet: Skogsdöd och sjöförsurning – var kalkningen rätt väg att gå? Föredraget startar cirka kl. 12:10.

Kevin Bishop, vicerektor med ansvar för miljöanalys. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU

Miljöanalys för hållbara livsmiljöer

SLU:s miljöanalys övervakar landets skogar, jordbrukslandskap, vatten och arter för att analysera miljöutvecklingen. På så sätt stödjer vi myndigheter, näringar och internationella organ med underlag för beslut som ska leda mot en hållbar utveckling.

Vi arbetar i tio program som anknyter till miljömålen och Sveriges internationella miljösamarbeten.

Vill du samarbeta med oss? Ta gärna kontakt med mig eller någon av våra 16 programkoordinatorer!

Kevin Bishop, vicerektor med ansvar för SLU:s fortlöpande miljöanalys.

Publicerad: 02 mars 2017 - Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se