Sveriges lantbruksuniversitet

Håll dig uppdaterad om miljöanalys

Här kan du hålla dig uppdaterad genom att ta del av resultat och ämneskunskap från SLU:s fortlöpande miljöanalys. Läs nyheter, följ oss på Twitter, läs populärvetenskapligt skrivna inslag i kunskapsbanken eller i SLU:s tidning Miljötrender.

Skogsdata2016-750.jpg

På gång inom miljöanalys

Den kraftiga tillväxten i de svenska skogarna håller i sig och virkesförrådet fortsätter att öka. Det visar den senaste officiella statistiken från Riksskogstaxeringen vid SLU.

Fler aktuella analyser: