Sveriges lantbruksuniversitet

Håll dig uppdaterad om miljöanalys

Här kan du hålla dig uppdaterad genom att ta del av resultat och ämneskunskap från SLU:s fortlöpande miljöanalys. Läs nyheter, följ oss på Twitter, läs populärvetenskapligt skrivna inslag i kunskapsbanken eller i SLU:s tidning Miljötrender.

Milljöanalys i en varmare värld - temadag om klimat den 13 september 2017

13 september: Miljöanalys i ett varmare klimat

Vad kommer ett varmare klimat att innebära för miljö- och naturvårdsarbetet? För arbetet med hållbarhetsmålen? Boka in den 13 september 2017 redan nu.

Då bjuder vi på en heldag med spännande föredrag och samtal kring klimatet och klimatförändringarna ur olika perspektiv; landekosystemen, vattnet, artmångfalden och människan.

Ursholmen i Kosterhavet. Foto: Ann-Katrin Hallin, SLU.

Fiskfaunan i Kosterhavet kartlagd

SLU har på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götaland genomfört en kartläggning av fisk- och kräftdjursbestånden, och deras uppväxtområden, i och i anslutning till Kosterhavets nationalpark.

Inventeringen visar att klorockan är ovanligt talrik i området och att även andra broskfiskar, som blåkäxa och havsmus, påträffas. Sannolikt har införandet av ett särskilt sorteringsgaller i räktrålarna haft positiva effekter på de tre fiskarnas överlevnad i området.

Bildarkivet_TMYS_Gert-Olsson-Scandinav.jpg

Rekordmånga med på vårkollen i Valborg

För hundra år sedan brukade björkarnas lövsprickning starta strax efter Valborg i sydligaste Sverige. I år har den redan kommit i gång i delar av Götaland och Svealand. Det visar Vårkollen som genomfördes för tredje året i rad under Valborgshelgen.

Över 8 000 observationer av tussilago, blåsippor, vitsippor, sälg, björkar och hägg rapporterades in, när Vårkollen ville veta hur långt våren kommit i hela landet. Det var frivilliga som deltog och rapporterade från fler än 1200 platser i landet.

Publicerad: 23 maj 2017 - Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se