Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Miljöanalys för hållbara livsmiljöer

Brukar vi landskap och vatten på ett hållbart sätt? SLU har ett samhällsuppdrag som är unikt bland Sveriges universitet och högskolor. Utöver utbildning och forskning har SLU regeringens uppdrag att bedriva fortlöpande miljöanalys.

Kevin Bishop, vicerektor på SLU med ansvar för fortlöpande miljönanalys och professor i akvatisk klimatologi vid Uppsala universitet. Foto: Viktor Wrange, SLU.Det innebär att vi övervakar landets skogar, jordbrukslandskap, vatten och arter för att analysera miljöutvecklingen. Målet att kunna belysa både vår resursanvändning och miljökonsekvenserna av den. På så sätt stödjer vi myndigheter, näringar och internationella organ med underlag för beslut som ska leda mot en hållbar utveckling.

Vi arbetar i tio program som anknyter till miljömålen och Sveriges internationella miljösamarbeten.

Vill du samarbeta med oss? Kontakta mig eller någon av våra 16 koordinatorer!

Kevin Bishop, vicerektor med ansvar för SLU:s fortlöpande miljöanalys.


Sidan uppdaterad: 2016-05-25. Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se
 
 
 
 

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen