Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Miljöanalys för hållbara livsmiljöer

 

 

Brukar vi landskap och vatten på ett hållbart sätt? SLU har ett samhällsuppdrag som är unikt bland Sveriges universitet och högskolor. Utöver forskning och utbildning har SLU regeringens uppdrag att bedriva fortlöpande miljöanalys.

Det innebär att vi övervakar landets skogar, jordbrukslandskap, vatten och arter för att analysera miljöutvecklingen. Målet att kunna belysa både vår resursanvändning och miljökonsekvenserna av den. På så sätt stödjer vi myndigheter, näringar och internationella organ med underlag för beslut som ska leda mot en hållbar utveckling.


10 program

Vi arbetar med fortlöpande miljöanalys i program som anknyter till svenska miljömål och till Sveriges internationella miljösamarbeten.

Skog
Jordbrukslandskap
Sjöar och vattendrag
Kust och hav
Bebyggd miljö
Klimat
Göran Ståhl, vicerektor på SLU med ansvar för fortlöpande miljönanalys, professor i skogsstatistik. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU.Biologisk mångfald
Övergödning
Försurning
Giftfri miljö

 

Göran Ståhl, vicerektor med ansvar för SLU:s fortlöpande miljöanalys.

 

Vill du samarbeta med oss? Kontakta mig eller någon av våra 15 koordinatorer!


Nyheter miljöanalys

2014-09-19 -  SLU tar helhetsgrepp på forskning om skogsbranden
Den 16–17 september träffades 24 forskare från 16 av SLU:s institutioner samt CBM (Centrum för Biologisk Mångfald) i Sätra Brunn för att samordna forskning relaterad till den sommarens stora brand i norra...
2014-09-18 -  Märkningar på mat påverkar smakupplevelsen
En ny avhandling från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, visar att olika märkningar på mat påverkar konsumentens smakupplevelser. Effekten av märkningar som signalerar olika typer av förtroende, som ursprungsland...
2014-09-18 -  SLU-veterinär får pris för utveckling av kirurgiska implantat
Under årets stora sammankomst för Sveriges kirurger, Kirurgveckan, tilldelades Odd Höglund föreningen SIKT:s stora forskningspris. Odd Höglund är veterinär och lektor i kirurgi vid SLU, och utvecklar kirurgiska...
Sidan uppdaterad: 2014-09-15. Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se
 

Hämta statistik och miljödata

 

Rapportera dina naturobservationer

 

Naturens år 2014: Ung

 

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen