Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för vilt, fisk och miljö

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för vilt, fisk och miljö

Institutionen är en del av fakulteten för skogsvetenskap med bas i Umeå. Vi bedriver forskning, utbildning och miljöövervakning inom vilt- och fiskområdet. Forskningen som är både tillämpad och grundläggande är samlad under olika kompetensområden: Skoglig zooekologi med biologisk mångfald, Fiskbiologi och genetik, samt Vilt- och fisketurism.

Vi forskar om frilevande djur och djur i odling, samt om människans olika roller vid naturresursanvändning. Vår fältverksamhet, liksom vår laborativa verksamhet, pågår året runt på land, i och under vatten och i luften, tidvis under krävande förhållanden. I dag arbetar cirka 70 personer vid institutionen.


Institutionen är även värd för ’Umeå Center for Wireless Remote Animal Monitoring’ (UC-WRAM), den nationella svenska e-infrastrukturen för biotelemetridata från djur. UC-WRAM ansvarar för en av Europas största databaser för realtidsdata från sensorer på djur som mäter bl.a. positioner, aktivitet, hjärtfrekvens, kroppstemperatur eller avstånd mellan djur.

Kontakt

Postadress: Institutionen för vilt, fisk och miljö,
SLU, 901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd
Telefon: 090-786 8686
Fax: 090-786 8162

Kontakt - hitta till oss

 


 

Våra ämnesområden 

Master's programme 


Nyheter

2016-03-15 -  Ledig tjänst vid VFM
Universitetslektor i populations- och landskapsekologi hos smågnagare och deras zoonoser i skogslandskapet (ansökan senast 2016-04-20).
2016-02-10 -  Ledig tjänst vid VFM
Biträdande universitetslektor i akvatisk ekologi med inriktning mot laxfiskars populationsekologi (ansökan senast 11 mars)
2016-01-18 -  New collaboration with Department of Biological Sciences, University of Cape Town, South Africa
The HOTSPOT research program studies wildlife ecology, specifically multi-trophic interactions, in Hluhluwe-iMfolozi Park, South Africa. This program has run since early 2012, funded by an EU FP7 grant...
2015-12-10 -  Älgdetektiven på Öland
Fredrik Stenbacka ("älgdetektiven"), vid institutionen för vilt, fisk och miljö, medverkar i dokumentären.

Examensarbeten

Lediga examensarbeten  Ett nytt!
- Klövvilttätheter, betestryck och -skador i Selesjö


Kalender

Inga händelser kunde hittas.

 
Sidan uppdaterad: 2016-04-22. Sidansvarig: bo-soren.wiklund@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen