Hoppa till huvudinnehåll

Conservation and Management of Fish and Wildlife

Vill du bidra till en hållbar förvaltning och bevarande av världens fisk- och viltresurser? Då är det här rätt program för dig.
Öppen för sen anmälan

PROGRAMINFORMATION

Programmet har internationell antagning och all undervisning sker på engelska.

Vill du bidra till en hållbar framtid för världens fiskar och vilda djur? På detta unika program studerar du samspelet mellan vilda djur, fisk och människa.

För att kunna bevara den biologiska mångfalden behöver vi mer kunskap om ekologi och om sätt att inventera djurpopulationer och mäta biologisk mångfald. Genom en kombination av teori och praktik får du på detta masterprogram omfattande kunskaper inom ekologi, förvaltning och bevarande av fisk och vilt, liksom kunskap om lokala och internationella lagar och konventioner.

Föreläsningarna på programmet ges av världsledande forskare, och programmet lockar en blandning av svenska och utländska studenter. 

Som student vid programmet har du möjlighet att, i konkurrens, söka till utbytesprogrammet TRANSFOR-M för ditt andra år av programstudierna. Inom TRANSFOR-M har du möjlighet att läsa ett år vid ett av tre partneruniversitet; University of British Columbia, University of Alberta eller Lakehead University. Efter fullgjorda studier uppfyller du kraven för att ansöka om en dubbel examen, en från SLU och en från det kanadensiska universitetet.

Med en masterexamen med biologi som huvudområde är du väl förberedd för en karriär vid myndigheter och icke-statliga organisationer. Du kan också välja att fortsätta dina studier som doktorand.

Vill du bli jägmästare?  

Utbildningen kan även leda till yrkestiteln jägmästare utifrån ditt val av kandidatprogram och kurser. Mer info om vägen till jägmästarexamen hittar du här: Länk till information om jägmästarexamen

FAKTA & BEHÖRIGHET

Namn: Skötsel av vilt- och fisk populationer
Nivå: Masternivå
Språk: Engelska
Omfattning: 2 år, 120 hp
Studiestart: HT 2024

Sista anmälan för internationella studenter: 2024-01-15
Sista anmälan för svenska studenter: 2024-04-15

Studieort: Umeå
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus
Anmälningskod för svenska studenter: 81010
Anmälningskod för internationella studenter: 81063

Urval: Högskolepoäng

Behörighet:

För att bli antagen till mastersprogrammet Skötsel av vilt- och fisk populationer krävs:
Grundläggande behörighet: examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen
Särskild behörighet: fördjupning omfattande minst 60 högskolepoäng inom något av följande ämnen/utbildningsområden:
- Biologi
- Skogsbruksvetenskap
- Skogshushållning
- Skogsvetenskap
- Miljövetenskap
- Naturresursförvaltning
Samt 15 hp ekologi

Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska 6. Detta är uppfyllt av den som har en examen på grundnivå om 180 högskolepoäng från ett svenskt lärosäte. För sökanden från vissa engelskspråkiga länder gäller särskilda regler.
Kraven på särskild behörighet kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper genom utländsk examen eller om motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt.
För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i respektive kursplan.

Examen:

Examen som utbildningen syftar till

Masterprogrammet Skötsel av vilt- och fisk populationer syftar till en masterexamen med huvudområde biologi. Masterexamen är en generell examen.

Student som uppfyller fordringarna för masterexamen får på begäran ett examensbevis med benämning masterexamen med huvudområde biologi (Degree of Master of Science with a major in Biology).

Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Programmet innehåller kurser som, beroende på kursval och kombination med tidigare studier inom skogliga program på kandidatnivå vid SLU, kan ligga till grund för att uppnå fordringarna för yrkesexamen jägmästarexamen om 300 hp. Målen för jägmästarexamen framgår av förordning för Sveriges lantbruksuniversitet. Kraven för att uppnå jägmästarexamen definieras i SLU:s lokala examensordning.

Examenskrav

Masterexamen med huvudområdet Biologi uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp), varav minst 90 hp på avancerad nivå med följande krav:

  • minst 30 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet biologi (A1N; A1F),
  • minst 30 hp självständigt arbete (examensarbete) inom huvudområdet biologi (A2E).

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen.

I masterexamen kan kurser om maximalt 30 hp utgöras av kurser på grundnivå förutsatt att dessa inte ingått i behörighetsgivande kandidatexamen eller motsvarande. Samtliga kurser ingående i examen ska vara på högskolenivå, helt avslutade och får ej överlappa/likna varandra i innehåll.

INNEHÅLL

Programmet omfattar olika aspekter av hur man bäst kan förvalta och bevara fisk och vilt. Programmet riktar sig till både svenska och internationella studenter. Det erbjuds av Institutionen för vilt, fisk och miljö, där cirka 60 forskare och doktorander aktivt bedriver forskning inom fisk och viltförvaltning, mänsklig påverkan och bevarande av den biologiska mångfalden.

Vill du veta mer? Läs utbildningsplanen på SLU:s studentwebb.

KARRIÄR

Några av våra utexaminerade studenter har gått vidare till forskarutbildningar. Vår internationella och mycket aktiva forskning ger många möjligheter, hela vägen till en karriär inom fisk- och viltforskning.

Andra studenter har gått vidare till roller i dagens fisk- och viltvård, hittat karriärer inom lokala, regionala och nationella myndigheter som ansvarar för förvaltning av naturresurser, icke-statliga organisationer som arbetar med bevarandefrågor på nationell eller internationell nivå, sammanslutningar av jägare eller fiskare, markägarföreningar, privata företag verksamma inom naturresursförvaltning (t.ex. skogsbruk och vattenkraftsföretag) och naturturismföretag.

Examen

Masterexamen med huvudområdet biologi.

RAMSCHEMA

Årskurs 1

UTBILDNINGSPLAN

Studenter berättar om sina exjobb

Fältarbeta bland noshörningar i Sydafrika eller kanske bland fjärilar i Sverige? Hos oss finns möjligheter för studenter på masternivå att göra examensarbeten i spännande forskningsprojekt!

Oskar Lövbom artbestämmer fjärilar. Foto.

Lyssna på en podcast med masterstudenter

På vår institution har vi podden Wild Research bites. Då och då dyker studenter upp i podden - dessa avsnitt finns samlade här.

Kvinna med hörlurar pratar in i en mikrofon. Foto.

Se filmer med våra studenter

Hur är det att elfiska? Hur gick examensarbetet till? Och varför valde du att gå masterprogrammet? Våra studenter berättar!

Elitidrott och studier

Vid våra utbildningar i Umeå är det möjligt för dig som elitidrottare att kombinera dina studier med din idrottsliga karriär.

Tjej i skogen

Studieåren du aldrig glömmer

Att vara student handlar inte bara om hårda studier. På våra campus har vi ett aktivt studentliv med kårer, nationer och en mängd olika aktiviteter.

Discjockey i ett bås på ett disko

Hur blir jag jägmästare?

Och vad är en jägmästare? En jägmästare är experter på skog och skogsbruk och på vad som krävs för att förvalta våra skogar på ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart sätt. Brinner du för skogens möjligheter läs mer om jägmästarexamen här.

Drönare över skogen

Hur ansöker jag?

Sveriges unika system för ansökningar gör det möjligt att ansöka om program och kurser vid olika universitet på samma ansökan.

Studenter som sitter utomhus i solen

Chat with our students

Take the opportunity to chat with our international Student ambassadors and read the blogs to gain an insight into their lives as students in Sweden and at SLU.

Chatta med våra studenter på Unibuddy
Sommar i Umeå, människor sitter på parkbänkar och flanerar längs med Umeälven, foto.

Umeå

Campusmiljön i Umeå är en gränsöverskridande blandning av avancerad forskning, anpassade utbildningar, olika nationaliteter, livsbejakande studentföreningar och ett dynamiskt nav i hela norra Sverige. Här läser du till jägmästare eller en master med inriktning mot skötsel av vilt- och fiskpopulationer. Forskningen som bedrivs har en stor spännvidd från molekylärnivå till landskaps-perspektiv. 


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation samt få stöd i dina karriärval.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

E-post
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…