Hoppa till huvudinnehåll

Conservation and Management of Fish and Wildlife

Vill du bidra till en hållbar förvaltning och bevarande av världens fisk- och viltresurser? Då är det här rätt program för dig.

PROGRAMINFORMATION

Programmet har ett internationellt sökintag och all undervisning sker därför på engelska.

Vill du bidra till en hållbar framtid för världens fiskar och vilda djur? På detta unika program studerar du samspelet mellan vilda djur, fisk – och människa.

För att kunna bevara den biologiska mångfalden behöver vi mer kunskap om ekologi och sätt att inventera djurpopulationer och mäta biologisk mångfald. Genom en kombination av teori och praktik får du på detta mastersprogram omfattande kunskaper inom ekologi, förvaltning och bevarande av fisk och vilt, liksom kunskap om lokala och internationella lagar och konventioner.

Med en masterexamen med biologi som huvudområde är du väl förberedd för en karriär vid myndigheter och icke-statliga organisationer. Du kan också välja att fortsätta dina studier som doktorand. Föreläsningarna på programmet ges av världsledande forskare, och programmet lockar en blandning av svenska och utländska studenter.

Programmet innehåller både obligatoriska kurser, ett examensarbete och valbara kurser.

FAKTA & BEHÖRIGHET

SLU öppnar för sen anmälan den 15 juli till de kurser och program där det kan finnas platser kvar.

Programkod: SM003
Namn: Skötsel av vilt- och fiskpopulationer - masterprogram
Nivå: Masternivå
Språk: Engelska
Omfattning: 2 år, 120 hp
Studiestart: HT 2022

Studieort: Umeå
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus

Sista anmälan för internationella studenter: 2022-01-17
Sista anmälan för svenska studenter: 2022-04-19

Anmälningskod för internationella studenter: 81063
Anmälningskod för svenska studenter: 81010

Examen: Degree of Master of Science (120 cr) with a major in Biology.

Behörighet: General entry requirements: A Bachelor´s degree (equivalent to a Swedish kandidatexamen) from an internationally recognised university.

Specific entry requirements for the master program Management of fish and wildlife populations:

- 60 credits in Biology including at least 15 credits in ecology, or
- 60 credits in Forest Sciences including at least 15 credits in ecology, or
- 60 credits in Environmental Sciences including at least 15 credits in ecology, or
- 60 credits in Natural Resource Management including at least 15 credits in ecology

and

English 6 from Swedish upper secondary school or equivalent.

INNEHÅLL

Programmet omfattar olika aspekter av hur man bäst kan förvalta och bevara fisk och vilt. Programmet riktar sig till både svenska och internationella studenter. Det erbjuds av Institutionen för vilt, fisk och miljö, där cirka 60 forskare och doktorander aktivt bedriver forskning inom fisk och viltförvaltning, mänsklig påverkan och bevarande av den biologiska mångfalden.

Vill du veta mer? Läs utbildningsplanen på SLU:s studentwebb.

KARRIÄR

Några av våra utexaminerade studenter har gått vidare till forskarutbildningar. Vår internationella och mycket aktiva forskning ger många möjligheter, hela vägen upp till att skapa sig en karriär inom fisk- och viltforskning.

Andra studenter har gått vidare till aktiva roller i dagens fisk- och viltvård, hittat karriärer inom lokala, regionala och nationella myndigheter som ansvarar för förvaltning av naturresurser, icke-statliga organisationer som arbetar med bevarandefrågor på nationell eller internationell nivå, sammanslutningar av jägare eller fiskare, markägarföreningar, privata företag verksamma inom naturresursförvaltning (t.ex. skogsbruk och vattenkraftsföretag) och naturturismföretag.

Examen

Vid avslutade och godkända studier erlägger du en masterexamen i biologi.

Sommar i Umeå, människor sitter på parkbänkar och flanerar längs med Umeälven, foto.

Umeå

Campusmiljön i Umeå är en gränsöverskridande blandning av avancerad forskning, anpassade utbildningar, olika nationaliteter, livsbejakande studentföreningar och ett dynamiskt nav i hela norra Sverige. Här läser du till jägmästare eller en master med inriktning mot skötsel av vilt- och fiskpopulationer. Forskningen som bedrivs har en stor spännvidd från molekylärnivå till landskaps-perspektiv. 


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation samt få stöd i dina karriärval.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Epost
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…