Hoppa till huvudinnehåll

Conservation and Management of Fish and Wildlife

Vill du bidra till en hållbar förvaltning och bevarande av världens fisk- och viltresurser? Då är det här rätt program för dig.

PROGRAMINFORMATION

Programmet har internationellt sökintag och all undervisning sker på engelska.

Vill du bidra till en hållbar framtid för världens fiskar och vilda djur? På detta unika program studerar du samspelet mellan vilda djur, fisk och människa.

För att kunna bevara den biologiska mångfalden behöver vi mer kunskap om ekologi och om sätt att inventera djurpopulationer och mäta biologisk mångfald. Genom en kombination av teori och praktik får du på detta masterprogram omfattande kunskaper inom ekologi, förvaltning och bevarande av fisk och vilt, liksom kunskap om lokala och internationella lagar och konventioner.

Föreläsningarna på programmet ges av världsledande forskare, och programmet lockar en blandning av svenska och utländska studenter. Programmet innehåller obligatoriska kurser, ett examensarbete och valbara kurser.

Med en masterexamen med biologi som huvudområde är du väl förberedd för en karriär vid myndigheter och icke-statliga organisationer. Du kan också välja att fortsätta dina studier som doktorand.

FAKTA & BEHÖRIGHET

Namn: Skötsel av vilt- och fiskpopulationer - masterprogram
Nivå: Grundnivå
Språk: Engelska
Omfattning: 2 år, 120 hp
Studiestart: HT 2023

Sista anmälan för internationella studenter: 2023-01-16
Sista anmälan för svenska studenter: 2023-04-17

Studieort: Umeå
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus
Antal platser: 20
Anmälningskod för svenska studenter: 81010
Anmälningskod för internationella studenter: 81063

Behörighet: För att bli antagen till masterprogrammet Skötsel av vilt- och fiskpopulationer krävs grundläggande behörighet till utbildning på avancerad nivå vilket innebär examen på grundnivå omfattande 180 högskolepoäng (hp) med fördjupning omfattande minst 60 hp inom något av följande:

- biologi varav 15 hp ekologi, eller
- skogsvetenskap varav 15 hp ekologi, eller
- miljövetenskap varav 15 hp ekologi, eller
- naturresursförvaltning varav 15 hp ekologi

Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av dem som har motsvarande kunskaper genom utländsk examen eller om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

Dessutom krävs kunskaper motsvarande gymnasieskolans kurs Engelska 6. Detta är enligt ett lokalt SLU-beslut uppfyllt av den som har en kandidatexamen om 180 hp från ett svenskt lärosäte eller 120 hp avklarade studier vid SLU. Engelska 6 kan också erhållas på andra sätt vilka specificeras på antagning.se/universityadmissions.se.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i kursplanen för varje enskild kurs.

Examen: Examen som utbildningen syftar till a) Examen som utbildningen syftar till Masterprogrammet skötsel av vilt- och fiskpopulationer syftar till en masterexamen med huvudområdet biologi som är en generell examen. Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning. Den student som uppfyller fordringarna för examen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen masterexamen med huvudområdet biologi (degree of Master of Science (120 credits) with a major in Biology). b) Examenskrav Masterexamen med huvudområdet biologi uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp) med följande krav: - minst 30 hp kurser med fördjupning inom huvudområdet biologi (A1N; A1F), - minst 30 hp självständigt arbete inom huvudområdet biologi (masterarbete, A2E). Maximalt 15 hp får utgöra kurser på grundnivå. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen.

INNEHÅLL

Programmet omfattar olika aspekter av hur man bäst kan förvalta och bevara fisk och vilt. Programmet riktar sig till både svenska och internationella studenter. Det erbjuds av Institutionen för vilt, fisk och miljö, där cirka 60 forskare och doktorander aktivt bedriver forskning inom fisk och viltförvaltning, mänsklig påverkan och bevarande av den biologiska mångfalden.

Vill du veta mer? Läs utbildningsplanen på SLU:s studentwebb.

KARRIÄR

Några av våra utexaminerade studenter har gått vidare till forskarutbildningar. Vår internationella och mycket aktiva forskning ger många möjligheter, hela vägen till en karriär inom fisk- och viltforskning.

Andra studenter har gått vidare till roller i dagens fisk- och viltvård, hittat karriärer inom lokala, regionala och nationella myndigheter som ansvarar för förvaltning av naturresurser, icke-statliga organisationer som arbetar med bevarandefrågor på nationell eller internationell nivå, sammanslutningar av jägare eller fiskare, markägarföreningar, privata företag verksamma inom naturresursförvaltning (t.ex. skogsbruk och vattenkraftsföretag) och naturturismföretag.

Examen

Masterexamen med huvudområdet biologi.

Sommar i Umeå, människor sitter på parkbänkar och flanerar längs med Umeälven, foto.

Umeå

Campusmiljön i Umeå är en gränsöverskridande blandning av avancerad forskning, anpassade utbildningar, olika nationaliteter, livsbejakande studentföreningar och ett dynamiskt nav i hela norra Sverige. Här läser du till jägmästare eller en master med inriktning mot skötsel av vilt- och fiskpopulationer. Forskningen som bedrivs har en stor spännvidd från molekylärnivå till landskaps-perspektiv. 


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation samt få stöd i dina karriärval.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Epost
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…