An Eye for Science

Hur världen ser ut beror på varifrån du tittar. Ibland ser du det stora genom ett mikroskop, ibland framträder mönster tydligare på håll. Det vackra kan möta ögat i botten av en petriskål, under en promenad i skogen eller som dataserier. På SLU samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

Jordbrukets minsta knegare

Krypen är viktiga för både ekosystem och vår mat. Vi måste ta hand om dom.

Kunskap nyckeln till en hållbar framtid för vilda djur världen över

Sandra Martens har spenderat fem år i fält i nationalparken Liuwa Plain i västra Zambia och gör just nu sitt mastersarbete vid SLU.

Skydda fisken – för havens skull

Finns det hopp om havet? Världens länder har lovat att skydda en tredjedel av jordens havsområden. Nu ska löftena omsättas i praktiken, och för kloka beslut behövs bra underlag.

Lifeplan kartlägger livet på Jorden

På 200 platser runtom på jorden samlar Lifeplan-projektet in information om däggdjur, insekter, fåglar, svampar och mikroorganismer.

Antibiotikaresistens – den tysta pandemin

Bakterier bryr sig inte om nationsgränser och blir dessutom alltmer resistenta mot en av våra främsta mediciner – antibiotikan.

Världens farligaste djur

Världens farligaste djur för människan är en insekt - myggor är de som orsakar flest dödsfall.

Framtidens gröna protein

Vad vi än äter i framtiden så kommer vi att behöva dem. Proteinerna, byggstenar i allt levande och en nödvändig del i mat och foder.

Gröna städer om barnen får bestämma

Att arbeta med lekotoper innebär att man utgår från platsens unika förutsättningar. Naturen bjuder barnen på ett smörgåsbord av sinnesupplevelser och material som går att använda i leken.

Bild av en flicka som går balansgång på en stock i en park med stockar, små stigar, stenar, planterade ängsblommor och en liten damm.

Att jobba för säkert dricksvatten

Tillgång till hälsosamt och rent dricksvatten är ett fundamentalt behov där det återstår många intressanta problem att lösa, och där jag tror att goda samarbeten är en nyckel.

Framtiden för skogens träd

Omkring 18 000 granar kommer att karakteriseras på olika platser i Sverige under fem år. Målet är att hitta de träd som bäst klarar av de utmaningar som det förändrade klimatet medför för att påskynda skogens anpassning.

Drylands transform

Utan vatten, inget liv. Runt om i världen finns torrområden där det kommer så lite regn att det inte räcker för att producera några grödor. Det man odlar kan torka ut – men boskap kan vallas till andra områden när torkan slår till.

Bild av ett torrt landskap där kor, getter, får och några människor färdas i en karavan.

        

        

Om An Eye for Science 

Fotoutställningen An Eye for Science visar några konkreta exempel på hur SLU tar sig an livsviktiga frågor som berör oss alla. 

Utställningen startade utifrån en jakt på intressanta och estetiska bilder av hög fotografisk kvalitet bland SLU:s verksamheterElva bilder hittades, men också elva fascinerande berättelser. Kommunikationsavdelningen har tillsammans med forskare och skribenter låtit berättelserna bli till spännande artiklar om vad som döljer sig bakom varje foto. Fotoutställningen ”An Eye for Science” blev elva bakbelysta storbilder med tillhörande artiklar med ännu fler fotografier, samlat på denna utställningswebb. 

Utställningen visades vid några stora evenemang som arrangeras av SLU under 2023, till exempel vid event och möten på SLU i samband med  Sveriges ordförandeskap för EU. 

        

 • Stort tack till alla medverkande! 

  Utställningsbilder

  Our tiny nine-to-fivers: Juliana Dániel-Ferreira
  Knowledge key to a sustainable future: Sandra Martens
  Protect the fish – save the oceans: Anders Asp
  We map life on earth: Safidy Andrianantenaina
  The silent pandemic: Patrik Söderman
  The most dangerous animal to humans: Mårten Svensson
  Tomorrow's green protein: Sara Kyrö Wissler
  Beautiful, sustainable green cities: Mattias Gustafsson
  Working for safe drinking water: Jenny Svennås-Gillner
  Landscape breeding: Anne Honsel
  Sustainable development of drylands: Malin Planting  Fotografer uppges vid respektive bild i artikeln.
    

  Jordbrukets minsta knegare 

  Juliana Dániel-Ferreira 

  Kaisa Torppa 

  Mattias Jonsson 

  Anna Lundmark 

   

  Kunskap nyckeln till en hållbar framtid för vilda djur världen över 

  Sandra Martens 

  Bridget Mayani 

  Peter Musenge 

  Göran Spong 

  Helena Königsson 

  Susanna Bergström 

   

  Skydda fisken – för havens skull 

  Ulf Bergström 

  Fredrik Franzén 

  Anders Adill 

  Charlotte Berkström 

  Sofia Bureborn 

   

  Lifeplan kartlägger livet på Jorden 

  Hanna Rogers 

  Gaia Banelytė 

  Arielle Farrell 

  Deirdre Kerdraon 

  Tomas Roslin 

  Anna Lundmark 

  Marius Andriamorasata 

  Amiry Diaritoky 

  Dimby Raharinjanahary 

   

   

  Antibiotikaresistens – den tysta pandemin 

  Susanna Sternberg Lewerin 

  Foon Yin Lai 

  Eva-Stina Lindell 

   

  Världens farligast djur – för människan 

  Rickard Ignell med forskarkolleger på SLU i Alnarp
  och Max Planck Center nGICE
   

  Ida Andersson 

   

  Framtidens gröna protein 

  Cecilia Hammenhag 

  William Newson 

  Folke Sitbon 

  Ida Andersson 

   

  Gröna, hälsosamma och vackra städer – om barnen får bestämma 

  Märit Jansson 

  Lena Jungmark 

  Anna Bengtsson 

  Marcus Hedblom 

  Nina Vogel 

  Hanna Weiber Post  

   

  Att jobba för säkert dricksvatten 

  Karin Wiberg 

  Agneta Oskarsson 

  Ulrika Jansson Klintberg 

  Svante Rehnstam

   

  Framtiden för skogens träd

  María Rosario García-Gil

  Juha Niemi

  Sonali Ranade

  Johan Bohlin

  Malin Elfstrand

  David Hall

  Eva lindberg

  Johan Holmgren

  Kenneth Olofsson

  Anne Honsel

   

  Hållbar utveckling i torrområden 

  Ewa Wredle  

  Ylva Nyberg  

  Ingrid Öborn 

  Aida Bargues Tobella

  Anna Swärd

  Malin Planting 

   

  Produktion kommunikationsavdelningen 2023 

  Jenny Svennås-Gillner 

  Maria Capandegui Widén 

  Mia Peterson 

  Vanja Sandgren 

  Anette Neldestam Larsson 

  Michael Kvick 

  Helena Holmquist 

  Emma Hallberg Gardell 

   

  Särskilt tack till: 

  Språkkoordinator och översättare vid SLU 

  Webbförvaltningen 

  IT, webbutvecklarna 

   

   

Produktion

SLU Kommunikationsavdelningen

Kontakt

varumarke@slu.se