Vi kartlägger livet på Jorden

De flesta arterna är fortfarande okända

 

På 200 platser runtom på jorden samlar Lifeplan-projektet in information om däggdjur, insekter, fåglar, svampar och mikroorganismer. Det blir ofantliga mängder data som ska analyseras med hjälp av matematiska modeller och AI. De flesta arter som påträffas är okända för vetenskapen! Målet är att få bättre förståelse för hur livets väv är uppbyggd – innan det är för sent. Fältarbetet koordineras från SLU.

Tsitongambarika är en fuktig ständigt grön skog i sydöstra Madagaskar. Det enda ljuden du hör är flodernas brus och lemurernas rop som ekar mellan träden. Nästan alla de arter man stöter på finns bara här på Madagaskar och ingen annanstans. Många av kameleonterna, fåglarna – och inte minst insekterna - är till och med. unika för denna nationalpark.

Amiry Diaritoky tömmer Malaisefällan. Det är en tältliknande insektsfälla för flygande insekter där insekterna samlas i en liten flaska. Här finns också en lysande grön svampsporfälla som fångar in luftburna partiklar, såsom sporer från svampar och pollen från växter. På en trädstam sitter en viltkamera som fotograferar framförallt däggdjur. En ljudinspelare registrerar läten från fåglar och också en del grodor, fladdermöss och insketer. Tillsammans med jordprover (för mikroorganismer) ska manickerna ge en bild av livet här.

 

Bild av en man som sitter skogsmiljö vid ett objekt i grön metall. Mannen håller sin telefon och scannar en kod från metallobjektet.
Amiry Diaritoky placerar det första provtagnings-röret i svampsporfällan och registrerar det med Lifeplan-appen. Han är en av de lokala fältassistenterna som ansvarar för insamling av prover i Tsitongambarika på den sydöstra sidan av Madagaskar. Foto: Safidy Andrianantenaina

 

Parkanställda och forskare besöker de mer än 50 provtagningslokalerna på Madagaskar tre gånger i veckan för att samla in prover, byta batterier och minneskort. Den största utmaningen är ofta att ta sig dit. Terrängen på Madagaskar är kuperad – och de fickor av skog som finns kvar ligger ofta på speciellt otillgängliga sluttningar.

– Många av våra mest minnesvärda upplevelser i fält härstammar från avlägsna skogsområden. Då måste vi hugga ut nya stigar i oländig terräng. Men det är definitivt mödan värt – för det här är enda sättet at kartera Madagaskars okända mångfald, säger Dimby Raharinjanahary, projektkoordinator på Madagaskar.

Samma sak görs på Grönland, i Libanon, i Peru, i Pakistan, sammanlagt i 53 länder. Allra flest provplatser är det i Madagaskar och i Sverige. Kontrasterna mellan ländernas biologiska mångfald är stor, både när det gäller själva arterna och antalet arter. En viktig poäng i projektet är att data samlas in med standardiserade metoder och därför kan jämföras.

– När vi är ute i fält vet vi att hundratals andra människor i världen gör exakt samma saker som vi. Jag är verkligen nyfiken på vad vi kommer att hitta tillsammans. säger Hanna Rogers, forskningsassistent i projektet.

 

 • De som är engagerade i forskningsprojekten Lifeplan och Insect Biome Atlas besöker Isalo National Park på Madagaskar. Foto: Piotr Łukasik

 • Feno och Mario bär den tunga utrustningen för Lifeplan från byn Iaboakoho till Tsitongambarika. Vägen är fyra timmar lång och solen gassar. Foto:Safidy Andrianantenaina

 • Bild av en röd och svart skalbagge som sitter på ett grönt blad. Skalbaggen har en långsmal svart främre del med svarta antenner.
  En av Madagaskars speciella arter. Hanarna av giraffviveln (Trachelophorus giraffa) har väldigt lång hals som de använder till att slåss med varandra.
  Foto: Tomas Roslin

 

 

Hanna Rogers går genom skogen tillsammans med Gaia Banelytė och Arielle Farrell, på väg till en av provplatserna utanför Uppsala. Solen silar ned genom gran och tall. En spillkråka hörs en bit bort. Med lite tur kan de få se en tjädertupp eller en älg under dagens arbete.

– I dag är det bara härligt men ibland kan det vara ganska kallt om händerna när man ska hantera batterier och pyttesmå minneskort. En gång gick jag genom isen så att min stövel fylldes med vatten men som tur var så var det inte så kallt då. Men det är ändå mest roligt! Vi är ju anställda för att vara ute i alla väder och dessutom är det ju ingen större utmaning jämfört med några av de andra platserna i projektet, säger Hanna.

 

Bild av en kvinna i en skog. Kvinnan håller upp armarna och fäster ett grönt föremål, en viltkamera, runt stammen på ett träd.

Hanna Rogers sätter upp en ljudinspelare i ett träd utanför Uppsala.
Fågelljuden analyseras med AI. Foto: Anna Lundmark

 

Deirdre Kerdraon koordinator för Lifeplan vittjar en svampsporfälla. Tre fjärdedelar av svamparterna i dessa prover är tidigare okända för vetenskapen. Foto: Anna Lundmark

Gaia Banelytė och Arielle Farrell vid en Malaisefälla på en av provplatserna utanför Uppsala. Insekterna samlas i fällan – ungefär som i ett tält - och när de ska hitta ut flyger de ner i burken med etanol. Foto: Jenny Svennås-Gillner

 • Viltkamerorna fångar djurlivet runt om i världen. Här har några lemurer på Madagaskar fastnat på bild.

 • Myskoxekalven tar sig en närmare titt på viltkameran. Den här kalven växer upp i den enorma nationalparken i Nordöstra Grönland.
 • Här har en svensk rödräv fångats mitt i steget. Ibland kan djuren höra knäppet från slutaren. Det får dem att stanna upp och posera för kameran.

 • Bild av en person med vit labbrock och gröna plasthandskar som sitter vid ett dragskåp och plockar upp något med pincett ur ett provrör.

  Sporproverna behöver rensas innan de kan skickas till Kanada för analys. Arielle Farrell går igenom rören och plockar bort insekter och smuts som inte hör hemma där.

  Foto: Jenny Svennås-Gillner

 

Lifeplan samlar in stora mängder data. Det är förstås omöjligt att titta igenom alla miljontals bilder och lyssna på alla år av ljudfiler för att identifiera arter. Istället utvecklar projektet artificiell intelligens. Till exempel deltar hundratals fågelskådare världen över för att träna ett system att känna igen fågelljud. Det går inte heller att manuellt gå igenom alla prover på sporer, insekter och mikroorganismer för artbestämning. Där förlitar forskarna sig på DNA-metoder. För att bringa ordning i datamängden och hitta intressanta mönster använder de avancerade matematiska modeller.

– Det allra viktigaste med projektet är att vi skall bli bättre på att förstå vilka krafter som formar naturens mångfald världen över, berättar Tomas Roslin. Om vi inte känner till dagens mönster, ja då står vi chanslösa när det gäller att förutsäga vad som händer när vi förändrar arternas livsmiljöer.

 

Tomas Roslin på besök i Madagaskar, som helt saknar giftormar. Därför kan man plocka upp vilken orm som helst för att titta närmare på den – bara ormen själv är med på noterna. Foto: Eva RoslinArter och ekosystem hotas när vi förändrar klimatet och livsmiljöer försvinner till följd av skogsbruk, jordbruk och urbanisering. Samtidigt har vi fortfarande väldigt dålig koll på den biologiska mångfalden – uppskattningsvis är 80 procent av arterna okända. Så kanske kan man se Lifeplan som en fortsättning av Carl von Linnés arbete. Men istället för att skicka ut lärjungar i världen så samarbetar forskarna i Lifeplan med människor som redan är på plats.

 

Amiry Diaritoky byter flaska i en malaisefälla. Han använder Lifeplan-appen för att registrera den innan den skickas iväg på den långa vägen tvärs över Madagaskar och vidare till Kanada för DNA-sekvensering. Foto: Safidy Andrianantenaina

 

Fakta

Vi vet att artsamhällen världen över förändras på grund av till exempel klimatuppvärmningen, mer intensivt jordbruk och skogsavverkning. Men hur ser artsamhällena ut idag och vilka processer formar dem? Det har vi dålig koll på, eftersom hela 80 procent av alla arter ännu är okända – en hopplös utgångspunkt om vi ska förvalta naturresurserna hållbart.

Projektet Lifeplan kartlägger livet på jorden. Idén är att använda sig av automatiserade metoder för att observera arter, och därmed få data som är jämförbara mellan olika platser i hela världen. Det ska ge en bild av hur artsamhällena ser ut idag och vilka processer formar dem. Det är möjligt tack vare vetenskapliga framsteg inom DNA-teknik och AI.

Projektet ska pågå i sex år och har fått 135 miljoner kronor från EU. Tomas Roslin, professor i insektsekologi vid SLU, leder det tillsammans med Otso Ovaskainen, professor i matematisk biologi vid Helsingfors universitet och David Dunson, professor i statistik vid Duke universitet. 

 

 

Reportage:
Anna Lundmark, e-post, 018-67 23 35
Institutionen för ekologi

Press- /forskarkontakt:
Tomas Roslin, professor i insektsekologi, e-post, 018-67 23 83

Produktion:
SLU Kommunikationsavdelning, e-post

 

Innehållet är fritt att dela i sin ursprungsform om källa/url anges.

 

Upptäck fler reportage:

Jordbrukets minsta knegare

Krypen är viktiga för både ekosystem och vår mat. Vi måste ta hand om dom.

Kunskap nyckeln till en hållbar framtid för vilda djur världen över

Sandra Martens har spenderat fem år i fält i nationalparken Liuwa Plain i västra Zambia och gör just nu sitt mastersarbete vid SLU.

Skydda fisken – för havens skull

Finns det hopp om havet? Världens länder har lovat att skydda en tredjedel av jordens havsområden. Nu ska löftena omsättas i praktiken, och för kloka beslut behövs bra underlag.

Lifeplan kartlägger livet på Jorden

På 200 platser runtom på jorden samlar Lifeplan-projektet in information om däggdjur, insekter, fåglar, svampar och mikroorganismer.

Antibiotikaresistens – den tysta pandemin

Bakterier bryr sig inte om nationsgränser och blir dessutom alltmer resistenta mot en av våra främsta mediciner – antibiotikan.

Världens farligaste djur

Världens farligaste djur för människan är en insekt - myggor är de som orsakar flest dödsfall.

Framtidens gröna protein

Vad vi än äter i framtiden så kommer vi att behöva dem. Proteinerna, byggstenar i allt levande och en nödvändig del i mat och foder.

Gröna städer om barnen får bestämma

Att arbeta med lekotoper innebär att man utgår från platsens unika förutsättningar. Naturen bjuder barnen på ett smörgåsbord av sinnesupplevelser och material som går att använda i leken.

Bild av en flicka som går balansgång på en stock i en park med stockar, små stigar, stenar, planterade ängsblommor och en liten damm.

Att jobba för säkert dricksvatten

Tillgång till hälsosamt och rent dricksvatten är ett fundamentalt behov där det återstår många intressanta problem att lösa, och där jag tror att goda samarbeten är en nyckel.

Framtiden för skogens träd

Omkring 18 000 granar kommer att karakteriseras på olika platser i Sverige under fem år. Målet är att hitta de träd som bäst klarar av de utmaningar som det förändrade klimatet medför för att påskynda skogens anpassning.

Drylands transform

Utan vatten, inget liv. Runt om i världen finns torrområden där det kommer så lite regn att det inte räcker för att producera några grödor. Det man odlar kan torka ut – men boskap kan vallas till andra områden när torkan slår till.

Bild av ett torrt landskap där kor, getter, får och några människor färdas i en karavan.

 

An Eye for Science. Hur världen ser ut beror på varifrån du tittar. Ibland ser du det stora genom ett mikroskop, ibland framträder mönster tydligare på håll. Det vackra kan möta ögat i botten av en petriskål, under en promenad i skogen eller som dataserier. På SLU samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.