SLU-nyhet

Coronakrisens styrmedel – vilka lärdomar kan vi dra för omställningen till en mer hållbar framtid?

Publicerad: 18 februari 2021
Porträtt av kvinna. Foto.

I detta blogginlägg funderar jag över vad vi har lärt oss av Coronakrisen. Hur effektiva har olika styrmedel varit? Vad innebär det för den framtida styrningen av omställningen till ett hållbart samhälle?

Blogginlägg skrivet av Anke Fischer.

Jag har alltid tänkt att statliga ingripanden är nödvändiga för beteendeförändringar för att nå en mer hållbar värld. Vi kan inte förvänta oss att individen ska göra jobbet på egen hand – regeringar måste ta sitt ansvar på stort allvar och utveckla policys som effektivt arbetar för en mer hållbar framtid.

Att jämföra hur regeringar i olika länder har agerat sedan snart ett år tillbaka ger mig känslan av att vi befinner oss i ett stort experiment. Men Coronapandemin har gett oss en unik möjlighet att bättre förstå vad som händer när människor snabbt måste ändra sina beteenden och när regeringar måste styra dessa beteendeförändringar på ett effektivt sätt som också är rättvist och socialt accepterat. Samma typ av förändring behövs även när det gäller klimatkrisen. Vad har vi lärt oss under pandemiåret som gått och vad kan vi ta med oss när vi funderar över de stora förändringar som måste göras för att minska påverkan på klimatet?

Läs hela blogginlägget “What can we learn from the Corona crisis for the governance of sustainability transformations?” (på engelska).