Kontakt

Senast ändrad: 13 februari 2024

Mistra Environmental Communication vill utveckla miljökommunikation för att underlätta omvandlingen till ett mer hållbart samhälle. Vi gör detta genom en ökad förståelse för miljökommunikation inom forskning, politik och praxis. Programmet sker gemensamt mellan forskare, akademin och praktiker. Kontakta oss om du har frågor eller förslag!


Kontaktinformation

Photo of Sofie JoosseSofie Joosse

Programchef Mistra Environmental Communication
Docent i miljökommunikation, avdelningen för miljökommunikation, SLU
Telefon: +46(0)18-672066
E-mail: sofie.joosse@slu.se 
Läs mer om Sofie Joosse på hennes CV-sida 

 

Porträttbild Eva Friman. Foto.Eva Friman

Programchef Mistra Environmental Communication
Föreståndare
SWEDESD – Centrum för forskning och utbildning om lärande för hållbar utveckling, Uppsala universitet
Telefon: +46 (0)701679174
E-mail: eva.friman@uu.se
Läs mer om Eva Friman på hennes CV-sida

Portrait Lisa Danielsson. Photo.Lisa Danielsson

Ekonom
Sveriges lantbruksuniversitet
Institutionen för stad och land
Uppsala, Sverige

E-mail: lisa.danielsson@slu.se