Styrelseledamöter i Mistra Environmental Communication

Senast ändrad: 02 september 2021

Lär känna styrelsen för Mistra Environmental Communication.

Porträttfoto av en kvinna, foto.Berit Oscarsson

Naturvårdsverket. Ordförande

Berit Oscarsson har sedan 2010 arbetat som kommunikationschef på Naturvårdsverket där hon har det övergripande ansvaret för intern och extern kommunikation. Hon ingår i myndighetens ledningsgrupp och leder en avdelning med cirka 30 anställda som stöder hela myndighetens arbete med användningen av kommunikation som ett verktyg för att uppnå Sveriges miljömål. Naturvårdsverkets uppdrag är att driva och samordna arbetet för en god livsmiljö tillsammans med andra.

Berit har sedan 2012 varit styrelseledamot i stiftelsen Håll Sverige Rent.

Hon har en högskoleexamen i information från Högskolan i Växjö (1987), är certifierad styrelseledamot från Styrelseakademien (2013) och har nyligen avslutat programmet Digital Transformation för ledare vid Handelshögskolan. Berit har arbetat som kommunikationschef sedan 1992 – tidigare på Södersjukhuset, Trafikverket och Huddinge kommun.

Porträttfoto av en kvinna, foto.Ylva Hillbur

SLU

Ylva Hillbur är sedan 2017 vicerektor med ansvar för internationella relationer och Agenda 2030 vid SLU.

Mellan 2012 och 2017 arbetade hon som vice generaldirektör för forskning för utveckling, vid International Institute of Tropical Agriculture (IITA) med huvudkontor i Nigeria. IITA ingår i Consortium of International Agricultural Research Centers (CGIAR) och implementerar forskning för utveckling genom forskningsstationer i 18 afrikanska länder söder om Sahara.

Innan Ylva började på IITA arbetade hon i nästan 20 år vid SLU där hon forskade om kemisk ekologi hos insekter, framförallt med fokus på tillämpningar inom miljövänligt växtskydd. Mellan 2006 och 2012 ledde hon avdelningen för växtskyddsbiologi vid SLU. Hon tog sin doktorsexamen vid SLU 2001 och utsågs till docent 2012. Ylva har också utsetts till adjungerad professor vid Addis Ababa University i Etiopien.

Ylva har varit medlem i flera styrelser, inklusive styrelsen för International Center of Insect Physiology and Ecology (icipe) och det nordiska universitetsnätverket NOVA.

Porträttfoto av en man, foto.Sturle Simonsen

Stockholm Resilience Centre

Sturle Hauge Simonsen är kommunikationschef vid Stockholm Resilience Center (SRC) vid Stockholms universitet och har nästan 15 års erfarenhet av forskningskommunikation. Han ansvarar för den strategiska och operativa utvecklingen av kommunikation och externa relationer på SRC.

Sturle har en examen i kommunikation från Brunel University, England, samt i interkulturell kommunikation och internationella relationer från University of Lugano i Schweiz och London School of Economics. Han kommer ursprungligen från Norge och har tidigare arbetat som kommunikatör för den norska idrottshögskolan.

Porträttfoto av en kvinna, foto.Annika Sjöberg

Gullers

Annika Sjöberg har varit konsult inom kommunikationsfrågor sedan 1990 och är idag senior partner vid kommunikationsbyrån Gullers Grupp. Där arbetar hon främst med uppdrag relaterade till kommunikationsanalys, rådgivning och mätning.

Hon är styrelseordförande i pr-byråernas branschorganisation PRECIS. Genom det uppdraget sitter hon även i styrelsen för den internationella PR-organisationen International Communications Consultancy Organisation (ICCO). Fram till 2019 var hon medlem i Riksantikvarieämbetets insynsråd.

Annika har deltagit i regeringens program Styrelsekraft – ett initiativ för att få fler kvinnor in i styrelser. Inom denna ram deltog hon även i Styrelseakademiens utbildning för styrelseledamöter.

Hon är utbildad kommunikatör från Högskolan i Växjö och har även studerat journalistik, marknadsföring och kommunikation i USA.

Tidigare styrelsemedlem

Porträttfoto av en man, foto.Alf Hornborg

Lunds universitet

Alf Hornborg har sedan 1993 varit professor i humanekologi vid Lunds universitet. Han tog sin doktorsexamen i kulturantropologi vid Uppsala universitet 1986.

Alfs främsta forskningsintresse är kulturella och politiska aspekter av relationen mellan människa och miljö, särskilt med avseende på hur de mänskliga begreppen ekonomi och teknologi formas av globala processer.

Han har skrivit flera böcker: The Power of the Machine (2001), Global Ecology and Unequal Exchange (2011), Global Magic (2016) och Nature, Society, and Justice in the Anthropocene (2019). På svenska har han publicerat Myten om maskinen: Essäer om makt, modernitet och miljö (2010) och Nollsummespelet: Teknikfetischism och global miljörättvisa (2015).

Vid Lunds universitet har Alf grundat det internationella masterprogrammet Humanekologi - kultur, makt och hållbarhet. Utbildningen syftar uttryckligen till att utveckla studenternas förmåga att kommunicera om hållbarhetsfrågor.