Partners

Senast ändrad: 14 juni 2023

Mistra Environmental Communication bygger på att starkt konsortium av forskare och praktiker – alla centrala samhällsaktörer. Konsortiet sträcker sig över en mängd olika sektorer, nivåer och nationer, men har sin fysiska hemvist i Uppsala och är starkt rotad där genom täta samarbeten med lokala och regionala myndigheter. Under programmets gång kan fler partners involveras.

Akademiska partners

Lunds universitet

Högskolan i Borås

University of the Sunshine Coast, Australien (På engelska)

Charles University Prague, Tjeckien (På engelska)

University of Texas, USA (På engelska)

University of Bristol (På engelska)

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Uppsala universitet

Offentliga myndigheter och organisationer

Naturvårdsverket

Skogsstyrelsen

Havs- och vattenmyndigheten

Länsstyrelsen Uppsala

Uppsala kommun

Länsstyrelsen Västmanland

Mälarens vattenvårdsförbund

Enköping kommun

Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund

Sveriges Kommuner och Regioner

Företag

Tyréns AB

WSP

Uppodlarna - Ekologiska Lantbrukarna i Uppland

Green Collar (På engelska)

Hanoi Innovative Learning Lab (HILL) (På vietnamesiska)

Nudie Jeans (På engelska)

UN Global Compact Network Sweden

Skogsvision 

Miljömatematik 

Organisationer som arbetar med miljö- och markanvändningsfrågor

Lantbrukarnas Riksförbund LRF

Svenska Jägareförbundet

Svenska samernas Riksförbund (Sámiid Riikasearvi, SSR)

Naturskyddsföreningen

Greenpeace International (På engelska)

Greenpeace Nordic 

Konst och media

Sveriges Museer

Konstnärernas Riksorganisation

Uppsala Konstmuseum

Biotopia

Moderna Museet

Färgfabriken

Influencers of Sweden

Nätverk

International Environmental Communication Association, IECA (På engelska)

Alumninätverket Worldwide Environmental Communication Alumn* Network, WECAN (Länk till WECANs facebookgrupp)

Regional utveckling och samverkan i miljömålssystemet

Climate Action Network International (På engelska)