SLU-nyhet

Är oro över naturarvet ett effektivt sätt att skapa oro för klimatförändringar?

Publicerad: 19 januari 2021
Porträtt av kvinna. Foto.

Det här blogginlägget är det andra i en serie som reflekterar över kommunikation kring klimatförändringar. Inlägget tar sin utgångspunkt i Erika Bjerströms bok Klimatkrisens Sverige (2020).

I det andra inlägget ser professor Anke Fischer kommunikation som en konstitutiv process, en process som formar hur vi ser på världen. Anke Fischer frågar sig vad som krävs för att vi ska reagera på klimatförändringarna. Är det insikten om hotet mot vårt naturarv eller behövs det självupplevda erfarenheter?
 
 

Flera klimatrelaterade böcker i en svensk bokhandel 2020.

Klimatrelaterade böcker i en svensk bokhandel 2020.