3 okt

Hotell Gillet, Uppsala

Miljökommunikationsdagen 2022

Miljökommunikationsdagen 2022

Miljökommunikationsdagen är över för den här gången. Här kan du se programpunkterna.

På programmet stod:

Dialog i samhällsplanering: Makt och reflektion.
Vi presenterar Reflektionscykeln – ett verktyg för att utveckla din förmåga att leda dialoger om hållbarhetsutmaningar.

Interaktiva och innovativa aspekter av miljökommunikation: Att samskapa en inklusiv cirkulär ekonomi.
I denna samskapande session, delar vi – alla deltagare – med oss av våra idéer om och förståelse för vad cirkulär ekonomi är och borde vara, för att på ny och bredare grund främja övergången till en mer inklusiv cirkulär ekonomi – en som tar hänsyn till social rättvisa samt skapar synergier mellan olika insatser och aktörer på olika nivåer.

Dialog i samhällsplanering: Att kombinera nudging och medborgardeltagande.
Det ska vara lätt att göra rätt och alla ska med. Vi samtalar om hur nudging och medborgardeltagande kan kombineras i platsutveckling och samhällsplanering.

Hållbar konsumtion: Kampanjer.

Att förändra ohållbara konsumtionsmönster med hjälp av kommunikation och kampanjer medför både praktiska och teoretiska utmaningar och möjligheter. Vi utbyter erfarenheter mellan praktik och teori och diskuterar förändringsstrategier utifrån bland andra dessa frågor:
• Hur ta reda på mer om sin målgrupps motivation och intressen?
• Hur ta tillvara redan pågående samhällsrörelser och förändringar?
• Var möta organisationer och medborgare i dialog?
• När är människor – och när är de inte – redo att prova alternativa handlingsmönster?
• Hur hantera motstånd från den egna organisationen?

Hållbar konsumtion: Storytelling.
Storytelling är det nya svarta i hållbarhetsarbetet. Vi diskuterar fallgropar och möjligheter med olika typer av storytelling och identifierar vilken roll storytelling kan spela i arbetet för hållbar konsumtion.

Fakta

Tid: 2022-10-03 09:00 - 16:30
Ort: Uppsala
Lokal: Hotell Gillet
Arrangör: Mistra Environmental Communication, ett forskningsprojekt finansierat av Stiftelsen för miljöstrategisk forskning.

Program

9.00-9.15: Fika med posters och utställning.

 

9.15-10.45: Dialog i samhällsplanering: Makt och reflektion.

 

10.45-12.00: Interaktiva och innovativa aspekter av miljökommunikation: Att samskapa en inklusiv cirkulär ekonomi.

 

12.00-12.45: Lunch.

 

12.45-14.15: Parallella sessioner:

Dialog i samhällsplanering: Att kombinera nudging och medborgardeltagande.

Hållbar konsumtion: Kampanjer.

 

14.15-15.45: Hållbar konsumtion: Storytelling.

 

15.45-16.30: Paneldiskussion med fika knyter ihop dagen.