SLU-nyhet

Rapport: Att slåss mot väderkvarnar

Publicerad: 02 mars 2023
Vindkraft.

Forskare från Mistra Environmental Communication släpper en rapport om information och desinformation rörande vindkraft.

Rapporten är ett resultat av ett projekt finansierat av programmets strategiska reserv. Med hjälp av digitala metoder har projektet samlat in data från plattformarna Google Sök, Facebook, Youtube och Twitter.

I projektet undersöktes Google Söks roll i att föra fram vissa typer av påståenden om vindkraft i Sverige, vilken förståelse av vindkraft som framförs i relationer mellan söktermer och resultat, samt mellan söktermer, autoförslag-termer och relaterade sökningar.

Vidare kartlade projektet centrala ämnen i svenska diskussioner om vindkraft på sociala medier, främst på Twitter men även på Facebook och Youtube, och undersökte vilken bild av vindkraft som uppstår i samspel mellan nyhetsmedier och olika sociala medier. Rapporten är skriven på engelska.

Rapporten kan laddas ned här.

 


Kontaktinformation