Styrning och kommunikation för omställning (WP4)

Senast ändrad: 16 februari 2024
Grupparbete med några forskare kring ett bord. Foto.

I WP4 arbetar vi med möjliggörande av omställningen till en mer hållbar och konkurrenskraftig animalieproduktion - Vilken är politikens och kommunikationens roll i denna omställning?

Omställningen till ett mer hållbart och konkurrenskraftigt animalieproduktionssystem behöver en tydlig styrning som kan tillhandahålla både effektiv kommunikation och offentlig politik, för att stödja produktion av både hållbar mat och samhällstjänster på landsbygden.

Arbetet i arbetspaketet inriktas på fyra områden:

  1. Kommunikation för omställning till en mer hållbar och konkurrenskraftig animalieproduktion - Vilka visioner och mål behövs, samt vilka hinder finns för att nå dessa?
  2. Policy och praktisk tillämpning av denna för omställning till ett mer hållbart och cirkulärt animalieproduktionssystem.
  3. Utveckla effektiv policykommunikation för omställning till en mer hållbar animalieproduktion - Var kännetecknar en effektiv kommunikation med lantbrukare?
  4. Utformning av offentlig politik för att stödja omställning till ett mer hållbart animalieproduktionssystem - Vad kännetecknar en sådan politik?

I nya händer - om ägarskifte i gröna näringar

I takt med att lantbrukarna blir allt äldre behövs yngre personer som kan ta över verksamheterna. Och för att Sverige ska klara producera mat på lång sikt är frågan om ägarskiften avgörande. Men är lantbruksnäringen tillräckligt attraktiv och hur skapar man tillräckligt bra förutsättningar för att någon ny ska vilja ta över och driva företaget vidare?


Kontaktinformation

Ledare för WP 4 - Styrning och kommunikation för omställning

Gordana Manevska Tasevska, SLU, gordana.tasevska@slu.se