WP 4 - En mer hållbar och konkurrenskraftig animalieproduktion

Senast ändrad: 15 december 2021
Svart- och vita kor. Foto.

I WP4 arbetar vi med möjliggörande av omställningen till en mer hållbar och konkurrenskraftig animalieproduktion - Vilken är politikens och kommunikationens roll i denna omställning?

Omställningen till ett mer hållbart och konkurrenskraftigt animalieproduktionssystem behöver en tydlig styrning som kan tillhandahålla både effektiv kommunikation och offentlig politik, för att stödja produktion av både hållbar mat och samhällstjänster på landsbygden.

Arbetet i arbetspaketet inriktas på fyra områden:

  1. Kommunikation för omställning till en mer hållbar och konkurrenskraftig animalieproduktion - Vilka visioner och mål behövs, samt vilka hinder finns för att nå dessa?
  2. Policy och praktisk tillämpning av denna för omställning till ett mer hållbart och cirkulärt animalieproduktionssystem.
  3. Utveckla effektiv policykommunikation för omställning till en mer hållbar animalieproduktion - Var kännetecknar en effektiv kommunikation med lantbrukare?
  4. Utformning av offentlig politik för att stödja omställning till ett mer hållbart animalieproduktionssystem - Vad kännetecknar en sådan politik?

Kontaktinformation