SustAinimal Academy

Senast ändrad: 14 mars 2024

SustAinimals forskning förfinas i SustAinimal Academy – en mötesplats för unga forskare från akademi och industri.

I SustAinimal Academy forskar heltidsanställda doktorander och post-docs med bakgrund i akademi och industri. Projekten är tvärvetenskapliga och dialog viktig för att forma ett gemensamt språk och förståelse omkring komplexa forskningsfrågor. SustAinimal Academy erbjuder en forskningsmiljö som öppnar för stora karriärmöjligheter och till utveckling av en hållbar livsmedelsproduktion.

SustAinimal Academy är också en mötesplats och en brytningsplats för kunskap, begreppsvärldar och frågeställningar, för nya tankar om livsmedelssystemets olika hållbarhetsaspekter, och framtida lösningar. En plats för lärande och impulser, med höga förväntningar på samhällsnytta och resultat.

 

Kollage med nio små smartvita bilder på doktoranderna. Bild.

 

Läs mer om våra doktorander och unga forskare


Kontaktinformation