SustAinimal Academy

Senast ändrad: 25 november 2022

SustAinimals forskning förfinas i SustAinimal Academy – en mötesplats för unga forskare från akademi och industri.

I SustAinimal Academy forskar heltidsanställda doktorander och post-docs med bakgrund i akademi och industri. Projekten är tvärvetenskapliga och dialog viktig för att forma ett gemensamt språk och förståelse omkring komplexa forskningsfrågor. SustAinimal Academy erbjuder en forskningsmiljö som öppnar för stora karriärmöjligheter och till utveckling av en hållbar livsmedelsproduktion.

SustAinimal Academy är också en mötesplats och en brytningsplats för kunskap, begreppsvärldar och frågeställningar, för nya tankar om livsmedelssystemets olika hållbarhetsaspekter, och framtida lösningar. En plats för lärande och impulser, med höga förväntningar på samhällsnytta och resultat.

SustAinimal summer academy

SustAinimal Academys årliga sommarakademi är öppen för doktorander internationellt som forskar med anknytning till primär livsmedelproduktion. Sommaren 2022 hålls den för första gången. Sommarakademin bygger på samtal mellan doktorander, lärare och inbjudna experter och ger studenter chans att förstå och utveckla det egna forskningsområdet.

Insikter från SustAinimal summer academy

SustAinimal Summer Academy är en mötesplats för doktorander som forskar med anknytning till primär livsmedelsproduktion. Den bygger på samtal mellan doktorander, lärare och inbjudna experter och banar väg för såväl karriärmöjligheter som utveckling av en hållbar livsmedelsproduktion. I somras hölls SustAinimal Summer Academy för första gången och Markos Managos var en av deltagarna. Här delar han med sig av några insikter.

Hej Markos, vad tycker du var det bästa med kursen? 
Det bästa var att få diskutera intressanta och relevanta ämnen med både experter och andra studenter. Diskussionerna fortsatte även mellan föreläsningarna vilket gjorde att vi utnyttjade kurstiden maximalt. Våra utbyten av idéer var väldigt givande.

Vad tar du med dig?
Hur mycket klimatförändringarna och jordbrukets utmaningar påverkar vårt samhälle, och att medvetenhet om utmaningarnas komplexitet är det första steget mot handling. Detta är såklart övermäktigt för en ensam aktör – samarbete mellan olika experter, intressenter och aktörer är den enda vägen framåt.

Kan du dela med dig av tre höjdpunkter?
Absolut, här kommer topp tre:


1. Föreläsningen om biologisk mångfald och ekoeffektivitet. Att använda en rumslig forskningsmetod hjälper till att identifiera de interaktioner som finns på plats. 

2. Föreläsningen om den gemensamma jordbrukspolitiken, eftersom den formar jordbrukssektorns framtid. 

3. Insikten i hur våra projekt bidrar till helhetsbilden, och hur viktig kommunikationen är för att kunna påverka.


Kontaktinformation