SustAinimal Academy

Senast ändrad: 07 juni 2022

SustAinimals forskning förfinas i SustAinimal Academy – en mötesplats för unga forskare från akademi och industri.

I SustAinimal Academy forskar heltidsanställda doktorander och post-docs med bakgrund i akademi och industri. Projekten är tvärvetenskapliga och dialog viktig för att forma ett gemensamt språk och förståelse omkring komplexa forskningsfrågor. SustAinimal Academy erbjuder en forskningsmiljö som öppnar för stora karriärmöjligheter och till utveckling av en hållbar livsmedelsproduktion.

SustAinimal Academy är också en mötesplats och en brytningsplats för kunskap, begreppsvärldar och frågeställningar, för nya tankar om livsmedelssystemets olika hållbarhetsaspekter, och framtida lösningar. En plats för lärande och impulser, med höga förväntningar på samhällsnytta och resultat.

SustAinimal Academys årliga sommarakademi är öppen för doktorander internationellt som forskar med anknytning till primär livsmedelproduktion. Sommaren 2022 hålls den för första gången. Sommarakademin bygger på samtal mellan doktorander, lärare och inbjudna experter och ger studenter chans att förstå och utveckla det egna forskningsområdet.

Mer information om SustAinimal Academy – Summer Academy 2022 kommer inom kort.


Kontaktinformation