Hoppa till huvudinnehåll

SustAinimal

Ett kunskapscentrum med fokus på de livsmedelsproducerande djurens framtida roll

SustAinimal är en centrumbildning finansierad av forskningsrådet Formas med uppdrag att samarbeta för att öka kunskapen om de livsmedelsproducerande djurens roll i omställningen till ett resilient, hållbart och lönsamt livsmedelssystem i Sverige.

SustAinimal på SLU Play

Här samlar vi filmer från SustAinimal.

Klippbild från SLU Play.

SustAinimal partners

SustAinimal leds av SLU tillsammans med forskningsinstitutet RISE och koordineras med hjälp av Vreta Kluster. Totalt 17 partners ingår i centrumbildningen.

Samarbetspartners logotyper. Bild.

Rapporter från SustAinimal

Här presenteras forskningsresultat genom rapporter och andra publikationer.

Utsnitt av framsidan på publikation från SustAinimal

Grazing Living Lab

Demonstrationsgårdar och betesstrategier i tre regioner, Nod Norr, Nod Väst och Nod Syd.

Betande mjölkkor i en hage. Foto.

Årsberättelse i bilder SustAinimal 2023

Nyheter

Vetenskapliga publikationer

Kalendarium - egna event och tips om andras

Loading…