Kontakt

Senast ändrad: 16 februari 2024
Logotyp för SustAinimal. Bild.

Kontakta gärna någon av oss om du har frågor om SustAinimal

För övergripande frågor kontakta SustAinimal på adressen sustainimal@slu.se

 

WP 1 - Programledning och organisation

Porträttbild Sigrid Agenäs
Sigrid Agenäs

Centrumledare
Professor vid Institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV), SLU 
Telefon: +46 (0)18-67 16 33, +46 (0)70-697 32 31
E-mail: sigrid.agenas@slu.se

 

Porträttbild Per Peetz Nielson
Per Peetz Nielsen

Biträdande centrumchef

Senior forskare, RISE

Telefon: +46 (0)10-516 63 29
E-mail: per.peetz.nielsen@ri.se

 

Profilbild_Helene-Oscarsson.jpg
Helene Oscarsson

Koordinator, Vreta Kluster

Telefon: +46(0)13-26 36 90
E-mail: helene.oscarsson@vretakluster.se

 

 

 

Anna Wallenbeck, SLU, koordinering internt, anna.wallenbeck@slu.se

Marie Högström, SLU, projektekonom, marie.hogstrom@slu.se

 

WP 2 - Bete- och vallfoderproduktion​

Anna Hessle, SLU, anna.hessle@slu.se

Nilla Nilsdotter-Linde, SLU, nilla.nilsdotter-linde@slu.se

WP 3 - Digitalisering av jordbrukssektorn

Anna Rydberg, RISE, anna.rydberg@ri.se

Lars Rönnegård, Högskolan Dalarna, lrn@du.se

WP 4 - Styrning och kommunikation för omställning

Gordana Manevska Tasevska, SLU, gordana.tasevska@slu.se

WP 5 - Scenarier för hållbara livsmedelsystem

Pernilla Tidåker, SLU, pernilla.tidaker@slu.se

Serina Ahlgren, RISE, serina.ahlgren@ri.se

WP 6 - Produktionssystem i tre regioner

WP-ledare

Kerstin Sigfridson, Lantmännen, kerstin.sigfridson@lantmannen.com

Anna Wallenbeck, SLU, anna.wallenbeck@slu.se

Emelie Ekholm, Lantmännen, emelie.ekholm@lantmannen.com

Nodledare Norr

Mårten Hetta, SLU, marten.hetta@slu.se

Juana Chagas, SLU, juana.chagas@slu.se

Hanna Lindgren, Länsstyrelsen, hanna.lindgren@lansstyrelsen.se

Nodledare Syd

Madeleine Magnusson, SLU, madeleine.magnusson@slu.se

Ingela Löfquist, HS, ingela.lofquist@hushallningssallskapet.se

Christine Haaland, SLU, christine.haaland@slu.se

Nodledare Väst

Agnes Falkenberg Brolin, Agroväst, agnes.falkenberg@agrovast.se

Frida Dahlström, SLU, frida.dahlstrom@slu.se

WP 7 - Aktiviteter för kunskapsutveckling

Magnus Ljung, SLU, magnus.ljung@slu.se

Sara Johnson, HS, sara.johnson@hushallningssallskapet.se

 


Kontaktinformation