Hoppa till huvudinnehåll

SLU Artdatabanken

- ett kunskapscentrum för arter och naturtyper

Dagens natur

  • Har tiofotade kräftdjur tio fötter?

    Taggig, röd krabba med utsträckta ben sett ovanifrån mot svart bakgrund. Foto De allra flesta av jordens arter finns inom gruppen leddjur. En grupp som utvecklades i havet redan för cirka 535 miljoner år sedan under den geologiska perioden kambrium. Den klart artrikaste gruppen bland leddjuren är insekterna, men den mest heterogena är kräftdjuren. Låt oss titta närmare på några av dem: de tiofotade kräftdjuren. Till denna grupp hör bland annat kräftor, humrar, krabbor och räkor. Men har de verkligen tio ”fötter”?
  • Referenstillstånd handlar om kvalitet inte tidsepok

    Barrskog med liggande stammar. Foto Skogen är Sveriges största landbaserade ekosystem och därmed en viktig livsmiljö för många arter. Skogen är också viktig för svensk ekonomi och för omställningen mot ett långsiktigt hållbart samhälle. Att det därmed finns målkonflikter inom skogspolitiken, både upplevda och reella, är ingen överraskning. Dock förekommer en del missförstånd i den allmänna debatten om skogen, inte minst att Sverige skulle rapportera en överdrivet negativ bild av miljötillståndet i Sveriges skogar till EU.
  • Ett okänt levermossamhälle för Sverige upptäckt i västra Jämtland

    Levermossa närbild Foto I västra Jämtland har naturvårdsbiologen Fredrik Larsson hittat många arter av levermossor, som gynnas av ett oceaniskt klimat. Vanligtvis förekommer vissa av arterna sparsamt men här skapar de tillsammans en helt ny naturtyp. Ett unikt, mattbildande levermossamhälle. Mest framträdande är levermossamhället på kuperade tallmyrar.

Kom på Flora- och faunavårdskonferensen

Om du funderar på hur EU:s lagstiftning påverkar svensk naturvård ska du anmäla dig till Flora och faunavårdskonferensen 26-27 april. Nu finns program och talarlista att läsa och anmälan har öppnat. Hoppas vi ses på årets konferens!

Sök bidrag för taxonomisk forskning

Nu kan du söka bidrag för forskning inom taxonomi eller systematik från Svenska artprojektet.

Läs mer och förbeställ till specialpris

I maj kommer den andra volymen om snäckor i bokverket Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Boken går att förbeställa till specialpris fram till 31 mars.

Bokomslag med snäcka Foto

Aktuellt SLU Artdatabanken

Huvudbild: © Jonas Roth/SLU Artdatabanken

Loading…