Hoppa till huvudinnehåll

SLU Artdatabanken

- ett kunskapscentrum för arter och naturtyper

Dagens natur - artiklar om arter och livsmiljöer

  • En framtid för alm och ask

    Skogsarbetare i varselväst och blå skogsmaskin lassad med träd. Foto Ask och alm riskerar att bli mycket sällsynta i Sverige om inga åtgärder vidtas. Bakgrunden till att trädslagen är hotade är två olika svampsjukdomar. För almen är situationen akut medan asken har något bättre förutsättningar. Sanna Black-Samuelsson, docent i skogsgenetik, har under ett år arbetat med en utredning som förhoppningsvis kan ge träden en framtid.
  • Öppen myr blir trädklädd – klimatförändringar en del av problemet

    Devis översvämmad våtmark mellan grupper av träd, sett ovanifrån. Foto [Publicerad 2024-06-12]. Myrar är viktiga komponenter i det svenska landskapet och utgör unika livsmiljöer för många arter. Men under de senaste årtiondena har myrarna i Sverige förändrats, mängden träd på myr har ökat med drygt 80 procent. I takt med den ökade trädtäckningen riskerar myrarna att förlora unika egenskaper och funktioner vilket kan få negativa konsekvenser för den biologiska mångfalden.
  • Prakttrappmossa – lätt att känna igen men svår att finna

    Högt, avlångt skott med gulbruna blad längs hela vägen. Foto [Publicerad 2024-05-21]. Prakttrappmossa är en ny art för Sverige men har troligtvis funnits här en längre tid. Arten, som är stor och lätt igenkännbar för den intresserade, har förmodligen ett mycket begränsat utbredningsområde i Sverige och har därför inte upptäckts, förrän nu…

Trevlig sommar!

Nu tar vi semester och sticker ut i naturen. Tack till alla er som rapporterat, bidragit eller läst. Vi ses i augusti!

Rapportera invasiva arter i sommar

Invasiva främmande arter kan orsaka stor skada på miljön. De tränger ut naturligt förekommande arter och är ett av de största hotet mot den biologiska mångfalden. Invasiva främmande är arter som med människans hjälp flyttats från sin ursprungliga miljö och i sin nya omgivning börjar sprida sig snabbt och orsakar allvarlig skada för ekosystem, infrastruktur eller människors hälsa vilket medför stora kostnader för samhälle och enskilda.

Blomma på arten jättebalsamin med rosa-lila blomblad. Foto

Aktuellt SLU Artdatabanken

Loading…