Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för ekologi

Hur ska vi bruka mark, vatten och skog utan att arter försvinner och ekosystemtjänster sätts ur spel? Om vi ska kunna lösa dessa ödesfrågor krävs stora insikter i arters ekologi och hur ekosystemen fungerar. 
Institutionen för ekologi utbildar, forskar och samverkar för en klok användning av naturens resurser i framtiden.

ekologi-forskningstart-text.jpg

Ett av nordens största centrum för ekologiforskning

SLU är ett av Nordens största centrum för ekologisk forskning. Vi kombinerar ekologisk grundforskning och tillämpad forskning inom naturvård, viltförvaltning, skogsbruk och växtskydd.

Blåmes.jpg

Fira mångfalden av fåglar med en dikt

Inspireras av blåmesen eller andra fåglar och skriv en dikt. Det är ett sätt att uppmärksamma biologiska mångfaldens dag 22 maj. Du har tre veckor på dig. Foto: Johan Månsson