Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för ekologi

Hur ska vi bruka mark, vatten och skog utan att arter försvinner och ekosystemtjänster sätts ur spel? Om vi ska kunna lösa dessa ödesfrågor krävs djup insikt i arters ekologi och hur ekosystemen fungerar.  Institutionen för ekologi utbildar, forskar och samverkar för en klok användning av naturens resurser i framtiden.

Kvinna med nyckelpiga på fingret.

Ett av nordens största centrum för ekologiforskning

SLU är ett av Nordens största centrum för ekologisk forskning. Vi kombinerar ekologisk grundforskning och tillämpad forskning inom naturvård, viltförvaltning, skogsbruk och växtskydd.

Publicerad: 22 november 2022 - Sidansvarig: anna.lundmark@slu.se

Kontakt vid institutionen för ekologi                

Prefekter
Astrid Taylor och Sönke Eggers ekol-prefekt@slu.se 

Kommunikatör
Anna Lundmark, anna.lundmark@slu.se

Uppsala
Postadress: Box 7044 75007 Uppsala (för brev), Ulls väg 18B 75651  (för paket, glöm inte namn på mottagare)
Besöksadress: Ulls väg 18B 75651 Uppsala  

Grimsö
Grimsö 152, 739 93 Riddarhyttan

Internwebb för ekologiinstitutionen

Loading…