Dialoger som initieras av stat och kommun

Senast ändrad: 08 september 2021
Handskakning utomhus, foto.

Dialoger kan vara ett bra sätt att involvera aktörer med olika perspektiv på hållbarhetsutmaningar. Men när mycket står på spel och det finns konflikter och maktobalanser är dialog en utmanande styrform. Vi utvecklar kunskap om makt och konflikt och omsätter den i dialogpraktiken.

Att styra mot hållbarhet genom dialog

Statliga organisationer använder ofta dialogbaserade strategier i arbetet med hållbarhet. Syftet är att involvera aktörer som representerar olika perspektiv och positioner för att säkerställa att politiska insatser är socialt legitima och effektiva. I dialoger som initieras av myndigheter medverkar företagare, markägare, tjänstepersoner, aktivister, forskare och medborgare.

Dialogprocesser kan vara inkluderande, legitima och effektiva, men det är ofta svårt att förverkliga de höga förväntningarna på grund av utmanande maktförhållanden och konflikter.

Att designa dialoger

Inom Mistra Environmental Communication omsätter vi ny forskning om makt och konflikt i dialogpraktiken. Tillsammans med andra organisationer utvecklar vi gemensamt olika sätt att designa dialoger med avsikt att hantera maktrelationer och konflikter.

Vi arbetar med följande fall:

  • Stadsutveckling i Uppsala
  • Vattenförvaltning på landsbygden i Västmanland
  • Planering av markanvändning i Sápmi
  • Dialogprocesser i svenska skogsförvaltning
Stadslandskap med en kyrka och orangea höstträd, foto.
Stadstuveckling i Uppsala är en av fallstudierna. Foto: Pixabay.
En racklig bro över en liten sjö, foto.
Vattenförvaltning på landsbygden i Västmanland är ett annat område vi arbetar med. Foto: Pixabay.
En samisk kvinna med en vit ren i snö, foto.
Ett annat område vi forskar inom är planering av markanvändning i Sápmi. Foto: Anthony Randell, Flickr CC2.0.
Staplade timmerstockar utomhus, foto.
Vi studerar dialogprocesser i svensäven k skogsförvaltning. Foto: Pixabay.

Invovlerade forskare

Martin Westin, Forskare vid SLU och Uppsala universitet
martin.westin@slu.se

Camilo Calderon, Forskare vid SLU
camilo.calderon@slu.se 

Lars Hallgren, Forskare vid SLU
lars.hallgren@slu.se

Alexander Hellquist, Specialist vid SWEDESD, Uppsala univeritet
alexander.hellquist@swedesd.uu.se

Annette Löf, Forskare vid SLU
annette.loof@slu.se

Amelia Mutter, Forskare vid SLU
amelia.mutter@slu.se

Kaisa Raitio, Forskare vid SLU
kaisa.raitio@slu.se


Kontaktinformation

Porträttfoto av en man, foto.Martin Westin

Forskare vid SLU 
Email: martin.westin@slu.se