Dialoger som initieras av stat och kommun

Senast ändrad: 05 juni 2023
Handskakning utomhus, foto.

Dialoger kan vara ett bra sätt att involvera aktörer med olika perspektiv på hållbarhetsutmaningar. Men när mycket står på spel och det finns konflikter och maktobalanser är dialog en utmanande styrform. Vi utvecklar kunskap om makt och konflikt och omsätter den i dialogpraktiken.

Att styra mot hållbarhet genom dialog

Statliga organisationer använder ofta dialogbaserade strategier i arbetet med hållbarhet. Syftet är att involvera aktörer som representerar olika perspektiv och positioner för att säkerställa att politiska insatser är socialt legitima och effektiva. I dialoger som initieras av myndigheter medverkar företagare, markägare, tjänstepersoner, aktivister, forskare och medborgare.

Dialogprocesser kan vara inkluderande, legitima och effektiva, men det är ofta svårt att förverkliga de höga förväntningarna på grund av utmanande maktförhållanden och konflikter.

Att designa dialoger

Inom Mistra Environmental Communication omsätter vi ny forskning om makt och konflikt i dialogpraktiken. Tillsammans med andra organisationer utvecklar vi gemensamt olika sätt att designa dialoger med avsikt att hantera maktrelationer och konflikter.

Vi arbetar med följande fall:

  • Stadsutveckling i Uppsala
  • Vattenförvaltning på landsbygden i Västmanland
  • Planering av markanvändning i Sápmi
  • Dialogprocesser i svenska skogsförvaltning

Nätverk för dialog och samverkan

Inom fokusområdet har ett nätverk skapats för dig som vill utveckla hållbarhetsdialoger. Läs mer om nätverk och anmäl dig på slu.se/mistraec/natverkdialogsamverkan

 

Invovlerade forskare

Martin Westin, Forskare vid SLU och Uppsala universitet
martin.westin@slu.se

Camilo Calderon, Forskare vid SLU
camilo.calderon@slu.se 

Lars Hallgren, Forskare vid SLU
lars.hallgren@slu.se

Alexander Hellquist, Specialist vid SWEDESD, Uppsala univeritet
alexander.hellquist@swedesd.uu.se

Annette Löf, Forskare vid SLU
annette.loof@slu.se

Amelia Mutter, Forskare vid SLU
amelia.mutter@slu.se

Kaisa Raitio, Forskare vid SLU
kaisa.raitio@slu.se


Kontaktinformation

Porträttfoto av en man, foto.Martin Westin

Forskare vid SLU
Email: martin.westin@slu.se