Hoppa till huvudinnehåll

SLU Urban Futures

SLU Urban Futures är en strategisk plattform som utvecklar och stärker tvärvetenskaplig forskning, utbildning och samverkan inom hållbar stadsutveckling.

Vy över stad med vatten och broar.

Hållbara städer och samhällen

På SLU finns en bred kompetens kopplad till hållbar stadsutveckling. Blågrön infrastruktur, biologisk mångfald, design av urbana landskap och hållbara urbana livsmedelssystem är bara några exempel. Genom att koppla samman discipliner, fakulteter och sektorer stimulerar plattformen ny forskning, nya metoder och nya samarbeten, vilka behövs för att göra framtidens stadslandskap ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara.

Urban Health – olika perspektiv på hälsa i urbana miljöer

Hur kan vi förstå termen 'Urban Healthscapes' - hälsolandskap i staden? I januari 2024 arrangerade plattformarna SLU Urban Futures och SLU Future One Health ett gemensamt Urban Health-webinar, med syfte att föra samman olika perspektiv på hälsa i urbana miljöer. Se inspelningen på SLU Play!

Food & Cities Seed funding

Forskare vid SLU kan ansöka om stödmedel från Food & Cities för att utveckla tvärvetenskaplig forskning som undersöker de systemiska sambanden mellan livsmedelssystem och stadsutveckling och hur dessa relationer påverkar omvandlingen till hållbara samhällen.

Travar med mynt

Klimatsamtal på SLU

SLU Global och SLU:s fyra Framtidsplattformar arbetar för att främja vetenskapliga klimatsamtal vid SLU. Det finns seminarier öppna för alla och vissa evenemang endast för anställda vid SLU.

SDG-kuber framför huvudentrén Uppsala

UrbanScapes

UrbanScapes är en webbplats framtagen av SLU Urban Futures, lanserad våren 2021. Här samlas forskningsprojekt, kunskap och nätverk kopplat till hållbar stadsutveckling vid SLU - med utgångpunkt ur olika samhällsrelevanta frågor. Klicka här för att utforska UrbanScapes!

Kalender

Publicerad: 14 mars 2024 - Sidansvarig: urbanfutures@slu.se
Loading…