Hoppa till huvudinnehåll

SLU Urban Futures

SLU Urban Futures är en strategisk plattform som utvecklar och stärker tvärvetenskaplig forskning, utbildning och samverkan inom hållbar stadsutveckling.

Vy över stad med vatten och broar.

Hållbara städer och samhällen

På SLU finns en bred kompetens kopplad till hållbar stadsutveckling. Blågrön infrastruktur, biologisk mångfald, design av urbana landskap och hållbara urbana livsmedelssystem är bara några exempel. Genom att koppla samman discipliner, fakulteter och sektorer stimulerar plattformen ny forskning, nya metoder och nya samarbeten, vilka behövs för att skapa hållbara framtida urbana landskap. SLU Urban Futures använder den engelska termen 'scapes för att ge plats åt flerdimensionell kunskapsproduktion ur landskapsperspektiv.

SOIL - Botildenborg

Stiftelsen Botildenborg i Malmö driver en gård och mötesplats, där stadsodling kombineras med sociala aktiviteter. Sedan våren 2024 är SLU Urban Futures en del av projektet SOIL - ett Social Innovation Living Lab, med syfte att öka forskning och kunskap kring de sociala innovationer som genomförs på Botildenborg.

En kvinna och en man bland odlingsbäddar.

Shaping our future urbanscapes

Save the date! Den 18-19 november 2024 kommer den fjärde konferensen i serien 'Getting our Cities Right' att utforska hur framväxande urbana diskurser definierar hur vi förstår och svarar på komplexa hållbarhetsutmaningar. Konferensen startar i Alnarp och flyttar sedan till Botildenborg den 19 nov.

Food & Cities 

Food & Cities  (Mat och stad) är ett samarbete mellan SLU Future Food och SLU Urban Futures där forskningsfrågor i kopplingen mellan framtidens hållbara livsmedelssystem och hållbara städer utvecklas gemensamt. Läs mer om olika forskningsprojet, stödmedel och utbildningsprogram på den engelska sidan.

Market

Urban Forests på SLU Play

Sedan 2021 samarrangerar SLU Urban Futures och SLU Future Forests en webbinarieserie om tätortsnära skogar, där forskning och praktik från olika kunskapsområden presenteras. Syftet är bl.a. att belysa ämnen och metoder och ge inspiration för framtida forskning i dessa viktiga landskap. Se inspelningarna på SLU Play!

Rader med porträttbilder och texten SLU Play - REC.

Nyheter

Publicerad: 08 juli 2024 - Sidansvarig: urbanfutures@slu.se
Loading…