Hoppa till huvudinnehåll

SLU Urban Futures

SLU Urban Futures är en strategisk plattform som utvecklar och stärker tvärvetenskaplig forskning, utbildning och samverkan inom hållbar stadsutveckling.

Vy över stad med broar över vattendrag.

Hållbara städer och samhällen

På SLU finns en bred kompetens kopplad till hållbar stadsutveckling. Blågrön infrastruktur, biologisk mångfald, design av urbana landskap och hållbara urbana livsmedelssystem är bara några exempel. Genom att koppla samman discipliner, fakulteter och sektorer stimulerar plattformen ny forskning, nya metoder och nya samarbeten, vilka behövs för att göra framtidens stadslandskap ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara.

Publicerad: 10 november 2022 - Sidansvarig: hanna.weiber.post@slu.se
Loading…