Hoppa till huvudinnehåll

SLU Urban Futures

SLU Urban Futures är en strategisk plattform som utvecklar och stärker tvärvetenskaplig forskning, utbildning och samverkan inom hållbar stadsutveckling.

Vy över stad med broar över vattendrag.

Hållbara städer och samhällen

På SLU finns en bred kompetens kopplad till hållbar stadsutveckling. Blågrön infrastruktur, biologisk mångfald, design av urbana landskap och hållbara urbana livsmedelssystem är bara några exempel. Genom att koppla samman discipliner, fakulteter och sektorer stimulerar plattformen ny forskning, nya metoder och nya samarbeten, vilka behövs för att göra framtidens stadslandskap ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara.

Getting our Cities Right: 7-8 juni - Umeå

Välkommen till den tredje konferensen i serien Getting our Cities Right arrangerad av framtidsplattformen SLU Urban Futures, denna gång i Umeå. Under två dagar i juni kommer vi att undersöka förhållandet mellan urbana landskap, träd och tätortsnära skogar, ur ett tvärvetenskapligt perspektiv.

Tätortsnära skog

Tätortsnära skogar och stadsträd bidrar till att göra städer socioekonomiskt och miljömässigt mer hållbara. I detta tvärvetenskapliga forskningsfält möts de två plattformarna SLU Urban Futures och Future Forests. Tillsammans arrangerar de en webbinarieserie om 'Urban Forests'.

Träd i höstfärger och en person på en gångväg.

Mat & stad

Mat och stad är ett forum där forskningsfrågor i kopplingen mellan framtidens hållbara livsmedelssystem och hållbara städer utvecklas gemensamt. Projektet Food & Cities är ett samarbete mellan SLU Urban Futures och SLU Future Food.

Marknad i stadsmiljö.

Nyheter

Publicerad: 21 mars 2023 - Sidansvarig: hanna.weiber.post@slu.se
Loading…