Sveriges lantbruksuniversitet

SLU Urban Futures

är en strategisk plattform som utvecklar och stärker tvärvetenskaplig forskning, utbildning och samverkan inom hållbar stadsutveckling.

Lab story: Alnarp Rehab Garden

Alnarp Rehabilitation Garden is one of SLU's living labs and an arena that invites to multi-, inter- and transdisciplinary research and collaboration. SLU Urban Futures met Anna María Pálsdóttir and Vanessa Mårtensson to learn more about this kind of urban laboratory and what kind of impact it can have on the society today and in the future
Publicerad: 18 december 2018 - Sidansvarig: hanna.weiber.post@slu.se