SLU-nyhet

Sara Holmgren ny akademiledamot

Publicerad: 16 november 2022
Sara Holmgren.

Sara Holmgren, forskare vid avdelningen för Miljökommunikation på Institutionen för stad och land och i Mistra Environmental Communication, har blivit invald som ny ledamot i Kungliga Skogs- och lantbruksakademiens skogsavdelning.

– Jag är särskilt intresserad av hur olika diskurser formar och formas av människors syn på skogen och dess användning, politiska agendor, kunskapsproduktionen samt vilka som deltar/inte deltar i skogsförvaltning och beslutsfattande på olika nivåer i samhället, säger Sara om sin forskning.

Skogsavdelningen arbetar med frågor som berör skötsel och nyttjande av naturresursen skog inklusive industri och marknad i teori och praktik, specifika utbildnings- och rådgivningsfrågor, jakt samt de miljöfrågor som hör samman med näringens sektorsansvar.

Läs mer på KSLA:s hemsida här: Nya ledamöter i KSLA:s skogsavdelning.


Kontaktinformation