SLU-nyhet

Konferens 9 mars: Att planera för en hållbar framtid -- Ny forskning om dialog och samverkan

Publicerad: 26 januari 2023
Handskakning utomhus, foto.

Mistra Environmental Communication arrangerar en konferens där teori möter praktik, arrangerad av avdelningen för miljökommunikation vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Vi presenterar nya insikter, reflektioner och praktiska verktyg från tre års forskning och metodutveckling inom forskningsprogrammet Mistra miljökommunikation. I centrum för detta program står frågan om hur miljökommunikation inom forskning, politik och praxis kan främja omställningen till ett hållbart samhälle.

Vid konferensen deltar forskare och praktiker inom samhällsplanering – från myndighetshandläggare och kommunikatörer till konsulter – och tillsammans utbyter vi erfarenheter och lär oss mer om hur vi bättre kan hantera brännande hållbarhetsutmaningar över sektors- och professionsgränser.

Dialog och samverkan ligger i tiden. Omställningsarbetet präglas av komplexa frågor som kräver god kommunikation mellan aktörer med skilda perspektiv, intressen och värderingar. Utifrån nya fallstudier kommer vi att diskutera möjligheter och begränsningar med dialoger och samverkan och presentera nya verktyg för reflektion och samskapande.