CV-sida

Martin Westin

Martin Westin
Jag är doktorand i Miljökommunikation med inriktning på dialog i komplex samhällsplanering. Mitt forskningsintresse har väckts av de erfarenheter jag fått genom mer än 15 års arbete med att leda och delta i komplexa planeringsprocesser i Sverige och utomlands. Jag har varit verksam i planeringsprocesser i södra Afrika, i Europa och i södra Asien. Tidigare har jag även jobbat som planerare på statliga myndigheter, i kommunal förvaltning, inom civilsamhället samt på Utbildningsdepartementet.

Undervisning

Jag undervisar på Miljökommunikationsprogrammet samt vid Agronomprogrammet. Dessutom arbetar jag med kompetensutveckling av planerare, facilitatorer och processledare. 

Forskning

I mitt avhandlingsarbete studerar jag hur planerare förstår och hanterar makt när de designar dialogprocesser. 

Dessutom följeforskar jag på det utvecklingsarbete som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bedriver för att utveckla modeller för medborgardialoger om komplexa samhällsfrågor.

Samverkan

Jag har ett starkt engagemang för samhällsfrågor och samverkar med en rad olika myndigheter, civilsamhällsorganisationer och företag.


Kontaktinformation
Extern resurs vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för miljökommunikation Extern resurs vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för miljökommunikation
Telefon: +46701914617 +46707180151
Postadress:
Inst för stad och land, Box 7012
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala