CV-sida

Martin Westin

Martin Westin
Jag är forskare i Miljökommunikation med inriktning på dialog i komplex samhällsplanering. Mitt forskningsintresse har väckts av de erfarenheter jag fått genom mer än 15 års arbete med att leda och delta i komplexa planeringsprocesser i Sverige och utomlands. Jag har varit verksam i planeringsprocesser i södra Afrika, i Europa och i södra Asien. Tidigare har jag även jobbat som planerare på statliga myndigheter, i kommunal förvaltning, inom civilsamhället samt på Utbildningsdepartementet.

Undervisning

Jag undervisar på Miljökommunikationsprogrammet samt vid Agronomprogrammet. Dessutom arbetar jag med kompetensutveckling av planerare, facilitatorer och processledare. 

Forskning

Samverkan

Jag har ett starkt engagemang för samhällsfrågor och samverkar med en rad olika myndigheter, civilsamhällsorganisationer och företag.


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för miljökommunikation
Telefon: +4618671942, +46722431395
Postadress:
Inst för stad och land, Box 7012
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala