SLU-nyhet

Verktygslåda för museer i klimatkrisens tid

Publicerad: 30 maj 2023
Fyra personer sitter runt ett stort fyrkantigt bord och diskuterar. Bakom bordet finns flera fönster och stora växter. PÅ bordet står kaffekoppar.

Vad har museerna för roll i klimatkrisen? Och hur kan museerna bidra till att skapa förändring? Nu finns en verktygslåda färdig att användas som en resurs för att navigera i komplexa frågor om miljö och hållbarhet i verksamheten på museer.

Verktygslådan innehåller olika redskap hämtade från klimatpsykologi och miljökommunikation. Den är tänkt att användas i museernas arbete med programverksamhet, kommunikation och utställningar. Med hjälp av verktygslådan kan du positionera, precisera och reflektera över museets verksamhet i relation till miljökrisen. Fokus ligger på museernas unika möjlighet att hantera existentiella frågor. 

– I centrum finns det vi kallar kompassen, förklarar Hanna Bergeå. Kompassen är tänkt att vara en hjälp för att fundera över den önskade kursen i arbetet, genom att medvetandegöra betydelsefulla parametrar för hållbarhet i det publika museiarbetet. Det finns inte några rätta svar men genom att stämma av sina planer mot den här kompassen kan vi fatta medvetna beslut och se till att vi är på väg åt rätt håll, fortsätter hon.

Hanna Bergeå vid Mistra Environmental Communication har tillsammans med Ylva Hillström från Moderna Museet och Svante Helmbaek Tirén curator och skribent tagit fram materialet. Verktygslådan är resultatet av workshopsserien Museerna och klimatkrisen som hölls under 2022 inom ramen för Mistra Environmental Communication med Moderna Museet som drivande part och deltagande från ett stort antal museer i landet. Medverkade gjorde också bland annat klimatpsykolog Kata Nylén och filosof Jonna Bornemark.

Formgivning har gjorts av Brita Lindvall Leitmann och Mariana Alves Silva.

Här hittar du verktygslådan.

Kompassen finns som en särskild, fysisk produkt.
Kontakta Hanna Bergeå om du vill ta dela av den.