Föreläsningar, seminarium och workshops

Senast ändrad: 08 juni 2023

Extern representation bild på sidan Kampus Production from Pexels.jpg

Föreläsningar

2023

2022

 • Är klimatkrisen ett hot mot mänskliga rättigheter i Sverige?
  Mänskliga rättighetsdagarna. Örebro
  Löf, A.
  17 november 2022.

 • Understanding social change in environmental contexts: Contributions from social scientific research on environmental communication and governance. 
  Symposium, Institutionen för ekologi, SLU. Uppsala
  Fischer, A.
  19 oktober 2022.

 • Sustainable Development and Global Health.
  Kursen Global Medicine.
  Powell, N.
  5 oktober 2022.

 • Mapping environment-focussed social media, audio-visual media and art, in Sweden: cases, voices and positions.
  International Association for Media and Communication Research (IAMCR) Watch Party.
  Karlsuniversitetet.
  Doudaki, V.; Carpentier, N.
  Prag 22 juli 2022.

 • Tre verktyg för miljökommunikation
  Presentation under Mistras program i Almedalen. Visby
  Westin, M.
  6 juli 2022.

 • Dialog och samverkan: hur kan vi kommunicera om hållbarhetsfrågor?
  Presentation på nätverksmöte för regionala koordinatörer av hållbarhetsplanering.
  Westin, M.

 • Arts-based research in communication and media studies: A series of examples and experiences.
  Gästföreläsning på forskarutbildning, Tallinns universitet. Tallinn
  Carpentier, N.
  3 mars 2022.

 

2021

2020

 • Kommunicera och Lyssna: Environmental Communication
  Färgfabriken.
  Ponzelar, C.
  17 maj 2020.

Seminarium

2022

 • Gökotta med CNV: Hur kan konst befrukta naturvägledning?
  Centrum för naturvägledning. Uppsala
  Bengtsson, P.; Johannessen, S.; Joosse, S.
  29 september 2022.

 • Expanding the possibilities of the present with futures thinking.
  SLU Futures Lab: Visualising the future. Uppsala
  Barrineau, S.
  21 september 2022.

 • Land use governance and conflicts in Sápmi - what can we learn from a rights-based approach?
  Lands Rights Research Initiative, Göteborgs universitet. Göteborg
  Löf, A.; Brännström, M.
  16 mars 2022.

 • Decolonizing Open Science: Digital transparency and the Global South.
  Digital Scholars and Practice Lecture Series, University of Texas at Austin. Austin, Texas.
  Ganesh, S.

2021

 • Legitimacy and participation in planning and environmental governance
  – organisation of a two-day seminar with participants from Aalto University, Finland, and EC-SLU, featuring talks from all four WP1 case studies
  Martin Westin and Fanny Möckel
  27-28 October 2021.

 • Arts-based research in communication and media studies: A series of examples and experiences.
  Ämnesseminarium, Faculty of Journalism, Lomonosov Moscow State University, Russia (online)
  N. Carpentier.
  6 april 2021. 

2020

2019

Workshop

2022

 • 10 fokusgrupper om erfarenheter av hållbarhetskommunikation. Totalt 31 deltagande strateger och kommunikatörer från 25 kommuner, 
  Hallgren, L.; Grubbström, A.
  oktober 2021 - maj 2022

 • Workshop on co-creation for circular transformation.
  I samarbete med Uppsala University Sustainability Initiatives (UUSI).
  11 oktober 2022.

 • Workshop om Reflektionscykeln med anställda på konsultföretaget WSP.
  Westin, M.; Hallgren, L.
  5 maj 2022.

 • Unknowing/unsearching: Google and climate change.
  Deltagande i workshop The State of Google Critique and Intervention, Österrikiska vetenskapsakademin. Rödl, M.; Haider, J.
  Wien 11-12 april 2022.

 • Dialog, delaktighet och samskapande.
  Webbinarium med Uppsala kommun.
  Westin, M.
  18 mars 2022.

 • Delaktighet och samskapande – kultur i områdesutveckling
  Webbinarium med Uppsala kommun.
  Westin, M.
  2 februari 2022.

 • Skogen, klimatet och den biologiska mångfalden i en osäker tid. 
  Workshopserie i samarbete med Green Innovation Park. Uppsala 
  Holmgren, S.; Powell, S.

2021

 • Co-designing a community carbon project. International Chamber of Commerce set of seminars during COP26. 
  Powell, N. et al.
  11 november 2021.

 • Bidrag till SESAM Expert Workshop on Games, SDGs, Local Communities and Natural Resource Management Systems.
  Do, T. och Powell, N.
  28 oktober 2021.

 • Researching across contexts – Exploring the Why and the How. Sustainability Learning and Research Centre (SWEDESD). 
  Whitman et al.,
  28 september 2021.

2020

 • National-level workshop in Sweden
  (with representatives of H&M, KappAhl, Nudie, Dedicated, Lindex, SSNC)
  3 december 2020.

 • Kommunikation och dialog i målbildsarbetet
  Hanna Bergeå och Lars Hallgren
  Skogsstyrelsen
  10 mars 2020

Konferensbidrag

2022

 • Networked Silences.
  Konferens med inbjudna föredragshållare, paneldiskussion öppen för allmänheten, interaktiva sessioner och akademisk workshop.
  Uppsala 6-7 oktober 2022.

 • Can a parrot change your mind? Reflections on the climate crisis in search engines.
  Rödl, M.
  Networked Silences. Uppsala
  6 oktober 2022.

 • Are we on the same page? How hunters and their organisations communicate over data.
  Montgomerie, E.; Ånöstam, F.; Bergeå, H.; Bergqvist, G.; Elmhagen, B.; Johasson, M.; van der Wal. R.
  Nordic Congress for Wildlife Research. Uppsala
  20 September 2022.

 • Transdisciplinary research in wildlife management: Learning from different perspectives on collaboration across professions.
  Fischer, A.; Elmhagen, B.; Montgomerie, E.; Widemo, F. & Young, J.
  Nordic Congress for Wildlife Research. Uppsala
  20 september 2022.

 • Co-creating transdisciplinary research design using soft systems methodology.
  Powell, N. & Palm, K.
  DevRes 2022 – Transforming Development Research for Sustainability.
  18 augusti 2022.

 • Posterpresentation av Reflektionscykeln.
  Westin, M., Mutter, A.
  AESOP conference. Tartu
  28 juli 2022.

 • Mapping environment-focussed social media, audio-visual media and art in Sweden: Cases, voices and positions.
  Carpentier, N.; Doudaki, V.
  International Association for Media and Communication Research (IAMCR) conference. Peking
  13 juli 2022.

 • Co-constructing meaning in environmental governance – from micro to macro and back.
  Fischer, A.
  International Association for People-Environment Studies 2022 online conference.
  4 juli 2022.

 • The dilemma of expertise: Power, justification and ambivalence in urban governance.
  Westin, M.
  Keynote talk at the conference ‘Getting our cities right #1: From critical urbanities to sustainable foodscapes’. SLU, Uppsala
  14 juni 2022.

 • Between dialogue and authority: Facilitators’ performance of authority in collaborative governance.
  Westin, M. Hallgren, L. & Montgomerie, M.
  Nordic Environmental Social Science (NESS) conference: Emergency and transformation. Göteborg
  9 juni 2022.

 • Playing our way to more relational soil futures – a carbon farming case.
  Barrineau, S., et al.
  Conference paper in the session “Soils as sites of emergency and transformation”, Nordic Environmental Social Science Conference (NESS), Göteborg,
  7-9 juni 2022.

 • LIS and environmental research: what, when, how?
  Haider, J.; Graminius, C.; Cardoso, N.; Ekström, B.; Fedorowicz-Kruszewska, M. & Pilero, O.
  Conceptions of Library and Information Science. Oslo
  29 maj - 1 juni 2022.

 • Reframing Transparency: Supply Chains and Organic Cotton.
  Ganesh, S.
  International Communication Association Annual Convention. Paris
  26 maj 2022.

 • “Googla gärna”: Suggestions to search as a discursive practice in Swedish climate denialism.
  Rödl, M.; Joosse, S.
  STS-dagarna. Göteborg
  4-5 maj 2022.

 • Breaking down representational frontiers: A case study on the unsilencing of the wolves in the Prague Zoo assemblage.
  Media breakdown and recovery International Symposium. Lund
  16 mars 2022.

 • Algorithmically embodied emissions: is algorithmic harm fuelling the climate crisis?
  The Social Life of Algorithmic Harms Academic Workshop. New York/online.
  10–11 mars 2022.

2021

 • Soil Sense-abilities – A Multispecies Approach to Caring for Futures
  Barrineau, S.
  World Futures Studies Federation (WFSF) World Conference. Berlin (Online)
  26-29 oktober, 2021.

 • Building Transdisciplinary Capacity
  – How can transdisciplinary research and university-based sustainability labs support societal impact towards sustainable futures? Friman, E.
  The 2021 International Transdisciplinarity Conference (ITD), online
  13-17 september 2021.

 • Who is entitled to speak? Unsilencing strategies in animal-human relations.
  Carpentier, N.
  European Communication Conference, online.
  6-9 september 2021

 • Working towards environmental change: The construction of sustainability in Facebook groups in Sweden
  Doudaki, V., Carpentier, N.
  International Association for Media and Communication Research conference, online/Nairobi, Kenya.
  11-15 juli 2021.

 • I, My Selfie, and Nature: dominating wilderness
  Haider, J., Rödl, M., Joosse, S.
  Conference on Communication and Environment.
  21-24 juni 2021.

 • Enacting serious game co-design as an exploratory space for sustainability transformations
  Do, T., Powell, N., Bussey, M.
  Sustainability Research and Innovation Congress, online/Brisbane.
  12-15 juni 2021.

 • The conflicteous intersection of anthropocentrism, global capitalism and the material agency of the local soil: A discursive-material analysis of the documentary film Kiruna - A Brand New World
  Carpentier, N.
  International Communication Association conference, online/Denver, USA.
  27-31 maj 2021.

 • Arts-based research in communication and media studies: A series of examples and experiences.
  Carpentier, N.
  Communication Talk 21, International Communication Club, Bangladesh (online).
  22 maj 2021.

 • I, My Selfie, and Nature: entanglements with wilderness
  Rödl, M., Joosse, S., Haider, J.
  Nordic Science and Technology Studies conference, online/Copenhagen.
  20-21 maj 2021.

 • Discursive-material struggles over the environment: The documentary film Kiruna – A Brand New World as an audio-visual intervention.
  Carpentier, N.
  Media and Communication. Vilnius Tech, inbjuden huvudtalare.
  22-23 april 2021.

 • Regeneration, Redistribution and Value Loops: Moral intent and an ethics of care.
  Palakshappa, N. Venkateswar, S. and Ganesh, S.
  International Communication Management Conference, online/Ahmedabad, India.
  8 januari 2021.

2020

 • Paradigms and Paradoxes: Beyond the Extant Approaches to Transparency.
  Harness, D.
  National Communication Association, online/Indianapolis, United States.
  21 november 2020.

 • Silencing / Unsilencing Nature: A remediation of human-animal relationships.
  Carpentier, N.
  ‘Mediating Change’ International Colloquium, Prag.
  20-21 november 2020.

 • Biodiversity dilemmas and cross-scale challenges in Arctic governance
  Annette Löf.
  European Polar Science Week, hosted by the European Space Agency.
  29 oktober 2020.

 • Visibility and sustainability in value chains
  Ganesh, S., Palakshappa, N.
  Digital Transformations Symposium, Copenhagen Business School, Online/Köpenhamn.
  29 oktober 2020.

 • Silencing / Unsilencing Nature: A reflection on giving nature more of a voice.
  Carpentier, N.
  Media Leadership Forum, Jinan University, China.
  13-18 juli 2020.

 • From stakeholders to joint knowledge production partners: The participatory development of guiding principles and toolkit to structure the participation of non-academic partners in academic research
  Doudaki, V., Carpentier, N.
  International Association for Media and Communication Research conference.
  12-17 juli 2020.

 • Do we need to reframe our understanding of environmental communication? Beyond instrumental concepts of communication for sustainability
  Fischer, A., Hallgren, L., Raitio, K., Von Essen, E.
  International Association for People-Environment Studies (IAPS) online/Quebec. 
  22 juni 2020.

 • Visibility Agents: Organizing Transparency in the Digital Era
  Ganesh, S., Harness, D., Stoh, C.
  International Communication Association Annual Convention, online/Gold Coast, Australia.
  Maj 2020.

2019

 • Environmental communication – a research field relevant for environmental psychology?
  Fischer, A., Hallgren, L.
  Swedish Environmental Psychology Network, Lunds universitet.
  8 november 2019.

Kontaktinformation