4 Handlingsalternativ

Senast ändrad: 02 mars 2023

I det fjärde steget identifierar du vilka handlingsalternativ du har när du hamnar i liknande situationer i framtiden.

Vi rekommenderar att du funderar över dina alternativ utifrån synen på ledarskap som en pendelrörelse mellan auktoritet och resonemang, som beskrivs här i verktyget.

Stödjande frågor:

  • Vad har du för handlingsalternativ om du hamnar i den här typen av situation i framtiden?
  • Hur kan du använda distinktionen mellan auktoritet och resonemang för att bestämma vad du ska göra i den här typen av situationer (se mer om det här)?

Råd och tips:

  • Du behöver inte komma fram till att du borde ha agerat annorlunda i situationen, men det är viktigt att du går igenom vilka handlingsalternativ du har om du hamnar i en liknande situation. En bred repertoar gör det lättare för dig att anpassa dig utifrån vad olika situationer kräver.
  • Glöm inte bort att ta hand om dig själv i utmanande situationer. Några av handlingsalternativen kan till exempel syfta till att du ska känna dig så trygg som möjligt om en liknande situation uppstår. När vi är stressade är det ofta svårare för oss att se våra olika handlingsalternativ.
  • Det kan kräva lite ansträngning för att tolka sitt agerande som ett utövande av auktoritet, eftersom vi sällan använder det begreppet i dialog och samverkan. Vi menar dock att idén att ledarskap är en pendelrörelse mellan auktoritet och resonemang öppnar för fruktbara tolkningar. Därför är det värt besväret.

 

Tillbaka till reflektionscykeln

Exempel:

Om det här hände igen så skulle jag försöka fånga upp deltagares oro och skepticism tidigare. Kanske till och med innan mötet genom att höra mig för med viktiga deltagare om hur de vill att mötet ska bli. Jag tänker också att jag kan bli bättre på att känna av stämningen under ett möte och kanske även förutse att några av deltagarna kommer att vara fokuserade på resultat medan andra gillar processen och samtalandet. Alltså så skulle jag när jag känner behov av det kunna öppna upp för resonemang både under processdesignen och när jag faciliterar möten. Kanske kan ökade inslag av resonerande facilitering stärka mitt förtroende hos gruppen och därmed göra det troligare att jag kan agera med auktoritet om och när det behövs. För att ta hand om mig själv i situationen skulle jag kunna påminna mig om att de andra faktiskt verkar nöjda. När jag tänker tillbaka på mitt svar i steg 3 så kan det också vara lugnande att tänka på kritiken som ett uttryck för deltagarens oro för att mötet inte ska bli meningsfullt istället för som kritik mot mitt ledarskap.


Kontaktinformation