Reflektionscykeln steg för steg

Senast ändrad: 27 mars 2023

Vi föreslår att du prövar Reflektionscykeln, ett verktyg vi har utvecklat baserat på vår egen forskning samt pedagogen Graham Gibbs arbeten.

Reflektionscykeln är ett stöd för reflektion och kan användas efter att du har upplevt betydelsefulla situationer i din dialog- och samverkanspraktik. Du kan använda reflektionscykeln på egen hand eller tillsammans med kollegor i din organisation. Eller, om förtroendet finns där, så kan dialog- eller samverkansgruppen reflektera tillsammans över en betydelsefull situation som ni har varit med om.

Reflektionscykeln möjliggör både individuellt och organisatoriskt lärande. De specifika situationer som du har ställts inför kan både resultera i att du lär dig om ledarskap och att din organisation förändrar sitt sätt att fungera för att bättre stödja dialog- och samverkansledares arbete.

Du använder Reflektionscykeln genom att välja ut en situation som varit betydelsefull för dig på något sätt. Kanske var det något som kändes svårt eller förbryllande? Det kanske inträffade något som du inte var beredd på? Eller du kanske ställdes inför ett svårt dilemma?

När du har valt ut en situation går du igenom cykelns fyra steg och reflekterar över situationen. Vare sig du går igenom cykeln på egen hand eller tillsammans med andra är det bra att skriva ned reflektionerna. Att skriva är ett kraftfullt sätt att stimulera reflektion.

Klicka dig vidare genom stegen i reflektionscykeln:

 

Röd blipp.png

1 Beskrivning

 

Grön blipp.png

2 Känslor

 

Lila blipp.

3 Tolkning

 

Turkos blipp.

4 Handlingsalternativ

 

Mer om Reflektionscykeln

Reflektionscykeln är ett verktyg för reflektion efter betydelsefulla situationer. Men genom att använda cykeln vid upprepade tillfällen kan du även träna upp din förmåga att reflektera i stunden, när du är mitt i interaktioner i din ledarskapsroll. Genom att träna på att reflektera kan du internalisera reflektionscykeln och göra det till en vana att intuitivt och kvickt reflektera och ändra förhållningssätt när svåra situationer uppstår. Det kan även vara bra att pröva att stanna upp och låta en dialog- eller samverkansgrupp reflektera tillsammans över den situation den befinner sig i. När reflektion sker i stunden så finns förstås inte tid att gå igenom alla steg i cykeln. Istället kan några enkla frågor vara hjälpsamma. Vad är det som händer egentligen? Hur kan jag/vi förstå det som händer? Vad ska jag/vi göra nu?

Hur du än väljer att använda reflektionscykeln är vår förhoppning att den kan vara användbar i din roll som dialog- och samverkansledare

Tillbaka till inledningen.


Kontaktinformation