Task 2.4 Uthållig vallproduktion på åker – arter, etablering och livslängd

Senast ändrad: 22 juni 2023

Bild 1 och 2. Höstanläggning av vall testas vid insådd i höstvete, rågvete och höstråg som skördas dels som helsäd, dels till mogen skörd året därpå.

Bild 3. Rödklöver är den viktigaste vallbaljväxten i norra Europa. Rotröta och klöverröta begränsar dock dess uthållighet. Inom SustAinimal undersöker vi hur dess uthållighet kan förbättras med hjälp av växtföljden.


Kontaktinformation