Scenarier för hållbara livsmedelssystem (WP5)

Senast ändrad: 16 februari 2024
Två lantbrukare framför sina kor. Foto.

Vägen till framtida hållbara djurproduktionssystem.

I detta arbetspaket kommer vi att utveckla scenarier för framtida hållbara djurproduktionssystem. Produktionssystemen kommer att utvärderas och omfatta många aspekter av miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet, genom att sammanfatta kunskapen och resultaten från de andra arbetspaketen. Ett särskilt fokus i WP5 ligger på bedömning av biologisk mångfald. I Sverige är ett stort hot för den biologiska mångfalden kopplat till övergivande av jordbruksmark och särskilt till brist på djur som betar naturbetesmarker. Här spelar betande djur en viktig roll för att upprätthålla den biologiska mångfalden.