Workshop om hållbara scenarier

Senast ändrad: 06 mars 2023

I april deltog SustAinimals WP-ledare och nodledare i en nyttig workshop om framtidsscenarier på Ultuna. Det blev en intresseväckande dag där vi försökte föreställa oss förutsättningarna för en framtida bärkraftig livsmedelsproduktion, och de livsmedelsproducerande djurens roll i den. Vår utgångspunkt var scenarier som formulerats i Mistra Food Future för att fördjupa oss i lantbruksdjurens roll i livsmedelssystemet, och för att undersöka regionala skillnader mellan livsmedelsproduktionen i olika delar av Sverige.

Bild på många forskare som står på rad vid en sjö. Foto.


Kontaktinformation