Reflektioner från Skottland: Gordana Manevska Tasevska

Senast ändrad: 10 maj 2023
Foto på Gordana Manevska

Gordana Manevska Tasevska är utredare vid Institutionen för ekonomi och forskar bland annat om politik, styrmedel och konkurrenskraft. Hon är även ledare för SustAinimals WP4. Under resan överraskades hon av att Sverige och Skottland är mer olika än hon trodde, men att vi har mycket forskning som går åt samma håll, vilket visar att vi är på samma bana. Och så gladdes hon åt att våren stod i blom:

– Ja Skottland blommade för fullt, det var härligt. Men det största värdet med resan skulle jag säga var att vi fick vara tillsammans. Vi har verkligen lärt känna varandra. Det gör det lättare att ta hjälp av varandra framöver. Och jag tror att vi förstår varandra bättre nu efter våra många samtal och diskussioner. Det har varit givande att vi kunnat provtrycka vår forskning på varandra – är det här relevant? Det har också känts fint att kunna visa vår gemenskap för de unga doktoranderna och visa att forskning inte bara handlar om forskningen i sig, utan också om gott samarbete. Men hela den här resan har varit en enda stor höjdpunkt. Därför skulle jag vilja tacka alla så mycket – arrangörer, deltagare, och skottarna som tog emot oss på sina gårdar.

Gordana, vad tar du med dig in i ditt fortsatta arbete?

– En ökad förståelse för att vi alla lever med olika verkligheter, och att alla länder har så olika förutsättningar. Det går inte att prata om universella lösningar på lantbruksfrågor. Och det går inte att prata om jordbruksfrågor generellt inom EU – vi måste ta hänsyn till allas våra olika förutsättningar.

På vilket sätt kan SustAinimal dra nytta av resan?

– Jag tror att SustAinimal kan anamma Skottlands fina exempel på kloka samarbeten mellan lantbrukare – några har djur, några har betesmark – där man växeldrar och tar hjälp av varandra. Vi kan inte bara se till oss själva nu utan måste ha ett gemensamt mål och se det större perspektivet.  

Läs mer om studieresan till Skottland 17-21 april 2023