SLU-nyhet

Studieresa till Skottland i april 2023

Publicerad: 10 maj 2023
Betande får i skotsk landskap, foto.

Den 17–21 april åkte en grupp SustAinimals på studieresa till Skottland – en blandad grupp med doktorander, forskare, personer från näringslivet, lantbrukare och partners inom både rådgivning och forskning. Förhoppningen var en inspirerande och lärorik vecka med besök på gårdar och möten med lantbrukare, forskare, doktorander och rådgivare.

Syftet var att få perspektiv på de svenska livsmedelssystemet och våra livsmedelsproducerande djurs roll. Att öka kunskapen om hur betesdrift, biologisk mångfald och policyprocesser hanteras i Skottland. Och att kanske få till några nya samarbeten. Nu är de tillbaka i Sverige igen och vi är många som är nyfikna på hur de haft det. Här kommer några samlade intryck från resan.

Förhoppningarna med resan

Dagarna innan avfärd lyckades vi få en pratstund med resans projektledare Ingrid Öborn. Ingrid jobbar på Institutionen för växtproduktionsekologi och ingår i SustAinimals WP1. Hon berättar att resan har två värdinstitutioner; SRUC – Scotland´s Rural College, och Edinburgh University – Global Academy of Agriculture and Food Security. Hon berättar också hur det kommer sig att det blev just Skottland:

Skottland har ett klimat som liknar vårt, även om det är fuktigare där. De är tillräckligt lika oss för att vi ska kunna jämföra, och tillräckligt olika för att vi ska lära oss något nytt. Bland annat är deras djurhållning en viktig del av jordbruket, precis som för oss. De har samma diskussioner som vi i Sverige, om djuren och hur samhället ser på deras roll i framtida livsmedelssystem. En annan bidragande faktor till att det blev just Skottland är att Christine Watson (SRUC), som både är en av värdarna och med och arrangerar resan, även har kopplingar till SLU och SustAinimal. Hon har under flera år varit här i Sverige som gästforskare, så det fanns många ingångar, berättar Ingrid.

”Skottland är tillräckligt likt oss för att vi ska kunna jämföra, och tillräckligt olika för att vi ska lära oss något nytt.”

Syftet med resan är att få perspektiv på vårt svenska livsmedelssystem och på våra livsmedelsproducerande djur. Det finns ett stort värde i att få se vad och hur de gör på de skotska gårdarna, och att få ta del av hur de ser på framtiden:

Ja det ska bli spännande att se hur forskare, lantbrukare och rådgivare samarbetar. Att få besöka kommersiella lantbruk och forskningsgårdar och se hur de fungerar. Att få veta vilka frågor näringen jobbar med, hur de samarbetar, och vilka synergier som finns. Resan och alla besök vi ska göra kommer förhoppningsvis ge oss nya perspektiv – både i vad vi kan vi lära, men också vad som faktiskt fungerar bra här i Sverige. Det är viktiga insikter, säger Ingrid.

Värdefulla dagar för teamet

Men den här studieresan handlar inte bara om insikter och kunskap. Det handlar också om att bygga teamet. Deltagarna har en bred sammansättning och jobbar inom olika områden. Och eftersom SustAinimal startade under pandemin blir resan ett extra värdefullt tillfälle att äntligen få träffas på riktigt. Och umgås. Det speglas också när vi slutligen frågar Ingrid vad hon ser fram emot mest:

De personliga mötena! Att få komma ut och prata med folk, titta, och lyssna på deras verklighet. Hur gör de i praktiken? Utbytet. Det ska bli härligt att inte sitta i ett konferensrum utan att faktiskt få komma ut i fält.

Intryck från deltagare

Så, hur gick det? Vad tyckte deltagarna? Här kommer intryck och reflektioner från några av resans deltagare:

Ingrid Sarlöv Herlin: ”Inspirerande och peppande har det varit! Fint väder och glatt humör.”

Andrea Holmström: ”Det har varit värdefullt att vi haft så mycket tid tillsammans och kunnat utbyta kunskap och erfarenheter.”

Gordana Manevska Tasevska: ”Forskning handlar inte bara om forskningen i sig, utan också om gott samarbete.”

Nilla Nilsdotter Linde: ”Vi fick också bekräftat att vi kan sträcka på oss eftersom vi oftast har en större biologisk mångfald i våra slåtter- och betesvallar.”

Melania Angelotti: ”Jag blev glatt överraskad över att hitta likasinnade i Skottland som också är inne på alger.”

Sigrid sammanfattar

– Ja vad var det som hände egentligen? Jag har fortfarande inte landat. Hur många superlativ jag än sprider runt mig så är det ändå inte tillräckligt. Vilken fantastiskt vecka! Ett sådant engagemang och en sådan gästfrihet från varje enskild lantbrukare som tog emot oss, och som delade både utmaningar och framgångar – som en intensiv fortbildningskurs för oss besökare. För varje gård vi lämnade tänkte jag; nu kan det inte bli bättre. Men det bara fortsatte. Mixed farming system. Balbirnie Home Farms. Otroligt. Och så livsmedelshubben Bowhouse, ett magiskt ställe. Ja listan på höjdpunkter kan göras lång.

”Sprickfärdigt stolt!”

Syftet med resan var att vi skulle se vårt eget livsmedelssystem tydligare, genom att se ett annat. Det fick vi verkligen göra. Nya perspektiv. Jag tar med mig insikten om att vi redan gör mycket bra här hemma. Men vi hittade också luckor såklart. Exempelvis slog det mig att nästan alla som tog emot oss på ett kort, enkelt och självklart sätt kunde beskriva Skottlands livsmedelssystem. Där ser jag att vi i SustAinimal, med vår breda sammansättning av kompetens, skulle kunna bidra genom att ta fram ett grundmaterial som beskriver vårt svenska livsmedelssystem. Inget enkelt arbete såklart. Men ett konkret exempel på vad vi direkt skulle kunna ta med oss från resan. Att skapa en värdefull grund i vårt fortsatta förändringsarbete, som fortsätter nu. Jag känner mig både motiverad och inspirerad av den styrka och kunskap som finns i den här gruppen.

Så, nu vänder jag mig till er, alla ni fantastiska resekompisar. Vilket engagemang. Jag är sprickfärdigt stolt. Ni är så kompetenta och tar så stort ansvar för både er egen och andras upplevelse. Alltid öppna för nya intryck. Vilket är helt avgörande för vårt fortsatta gemensamma uppdrag. Det känns tryggt att veta att det finns så många duktiga människor som kan se till att vi kan få mat i framtiden. Tack!

Vänligen,

Sigrid Agenäs, Centrumledare