Reflektioner från Skottland: Ingrid Sarlöv-Herlin

Senast ändrad: 10 maj 2023
Foto på Ingrid Sarlöv Herlin.

Ingrid Sarlöv-Herlin är professor och prefekt vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning på SLU i Alnarp och ingår i SustAinimals WP6. Förutom forskare, lärare och en av dem som dragit i gång mastersprogrammet Food and Landscape vid SLU, är hon också radhusbonde med en liten flock gutefår. Höjdpunkten på resan blev, precis som hon trodde, studiebesöket upp till höglandet ”the Highlands”:

Det var härligt att få komma upp i höglandet. Det var så vackert. Och vi hade tur med vädret. Vi fick bland annat träffa två ekologer som jobbar med djurskötsel och förvaltning och som fördjupade våra kunskaper inom ”hill farming”. Det var spännande att höra om hur de använder digital teknik och samlar data för att få bättre överblick över djuren, och för att bättre gynna den biologiska mångfalden och betet. Det var också spännande att se hur de brukar sina nationalparker med ekonomisk verksamhet och aktivt lantbruk. En annan höjdpunkt från veckan har varit att få träffa kollegor och experter inom alla olika områden, både svenska och skotska. Inspirerande, glatt och peppande har det varit!

Ingrid, vad från resan tar du med dig in i ditt fortsatta arbete?

Mångfunktionella landskap är ju mitt stora intresse och jobb. Därför är jag glad över att jag fått så mycket ny kunskap om kopplingen mellan matproduktion, landskap, djur och människa. De är duktiga på det i Skottland, och på forskningen om det. Jag har så mycket anteckningar med mig hem från föreläsningarna som jag ska fördjupa mig i och jobba vidare med. Jag har också ett eget intresse för etiska frågor kring djurhållning. Eftersom den är så viktig för landskapets ekosystemtjänster så behöver den kunna accepteras av konsumenterna ur etisk synpunkt.

På vilket sätt kan SustAinimal dra nytta av resan?

Känslan är att alla känner sig så inspirerade efter resan, och fyllda med aha-upplevelser. Det ska vi ta vara på. Vi behöver också plocka upp allt det som kom fram i diskussionerna: hur vi kan utveckla vår samverkan, helhetstänket för landskapet, kopplingen till livsmedelsstrategier, hur man kan få ut produkter från hållbar produktion, olika modeller för att utveckla, och hållbar animalieproduktion som också stärker landskapsvärdena – allt det kan SustAinimal dra nytta av.

Läs mer om studieresan till Skottland 17-21 april 2023