Reflektioner från Skottland: Melania Angelotti

Senast ändrad: 10 maj 2023
Foto på Melania Angelotti

Melania Angelotti är doktorand vid Institutionen för husdjurens utfodring och vård på SLU och forskar om alger som fodertillsats för att minska metanavgången från mjölkkor. Hon tycker resan varit värdefull för henne i sin roll som doktorand och tror absolut att den kommer påverka hennes arbete i framtiden:

– Det har verkligen varit en intressant resa. Att få möjlighet att se hur de arbetar i ett annat land. För mig var det extra spännande att se hur de skotska kollegorna arbetar inom mitt område, med att mäta metanutsläpp hos idisslare. Vi fick fina presentationer och demonstrationer och fick ta del av deras många olika projekt. Som doktorand älskar jag ju att lära mig nya saker och jag tror verkligen att jag kommer att ha nytta av allt vi fått uppleva på resan.  

Melania, vad tar du med dig in i ditt fortsatta arbete?

– Jag blev glatt överraskad över att hitta likasinnade i Skottland som också är inne på alger. Just nu forskar de på en skotsk brun alg för att se vilka effekter det kan ge och det skulle vara intressant för både oss i Sverige och Skottland att jämföra våra resultat. Men i stort gav den här resan mig insikt i hur viktiga internationella samarbeten är. Det var värdefullt för mig som doktorand att få vara med på den här resan – jag har fått nya perspektiv som absolut kommer ta med mig i mitt fortsatta arbete.

På vilket sätt kan SustAinimal dra nytta av resan?

– Jag tänker att det är SustAinimals breda sammansättning som skapar goda förutsättningar för framtiden, och som gör det möjligt med nya samarbeten. Och även om Skottland och Sverige är olika varandra på många sätt tror jag verkligen att vi kan lära oss av, och hjälpa, varandra. Den här resan har gett mig så mycket och jag ser fram emot att ta emot våra nya skotska vänner när de kommer till Sverige nästa år.

Läs mer om studieresan till Skottland 17-21 april 2023