Reflektioner från Skottland: Nilla Nilsdotter Linde

Senast ändrad: 10 maj 2023
Foto på Nilla Nilsdotter-Linde.

Nilla Nilsdotter Linde är universitetsadjunkt på Institutionen för växtproduktionsekologi på SLU där hon forskar och undervisar om vall och bete på åkermark. Hon leder WP2 och medverkar också i processledningen i WP7. Som så många andra har hon svårt att plocka ut en höjdpunkt, eftersom hela resan var en. Men hon skickar gärna med det värde som finns i att få möjlighet att mötas, på riktigt:

Det har varit så många höjdpunkter. Men att vi fick möjlighet att mötas, att ha tid för samtal och att lära känna varandra bättre. Det är otroligt värdefullt för det fortsatta arbetet. Att träffas fysiskt ger så mycket för kreativiteten. En annan höjdpunkt var Thomas Norrbys processledningsövning som gav oss tid att reflektera över resan under tiden den pågick. Och så vill jag rikta ett stort tack till Christine Watson och alla inblandade som har planerat resan – otroligt bra och välarrangerat.

Nilla, vad tar du med dig in i ditt fortsatta arbete?

Vi fick en bra inblick i flera av Skottlands betessystem, och i deras arbete med att förlänga betessäsongen. Där ska vi titta på hur vi kan plocka in delar av tekniken hos oss i Sverige. Vi fick också bekräftat att vi kan sträcka på oss eftersom vi oftast har en större biologisk mångfald i våra slåtter- och betesvallar, och större baljväxtandel, vilket minskar behovet av mineralgödsel. Där ligger vi lite före skottarna.

På vilket sätt kan SustAinimal dra nytta av resan?

Det var värdefullt att få en inblick i skottarnas agrara kunskaps- och innovationssystem (AKIS). Det visar hur väl kunskapen flyter mellan olika nivåer av politiker, lantbrukare, rådgivare, forskning och studenter på ett sätt som vi kan inspireras av och ta vidare till oss.

Läs mer om studieresan till Skottland 17-21 april 2023