Sveriges lantbruksuniversitet

Adaptiv älgförvaltning

Adaptiv älgförvaltning

Att vara adaptiv är att anpassa sig till nya förhållanden. Adaptiv älgförvaltning utgår från att förändring är norm. För att sätta tydliga mål krävs kunskap om älg–människa–miljö. För att ha uppsikt över vad som händer och hur tillståndet är i systemet krävs bra data, som har insamlats med metoder som är verifierade för älgförvaltningen.

Film i helskärm och nedladdning

Nu kan vi äntligen erbjuda filmerna i helskärmsläge. I anslutning till varje film finns en länk för visning i större format.

Det är dessutom möjligt att ladda ner filmerna för visning utan uppkoppling. Instruktioner finns i anslutning till varje film.


Älgförvaltning

På uppdrag av regeringen har Sveriges lantbruksuniversitet tagit fram ett utbildningsmaterial för viltförvaltningsdelegationerna och älgförvaltningsområdena runt om i landet.

Materialet finns på den här webbplatsen och är tillgängligt för alla som vill lära sig mer om viltförvaltning. 

Kontakt

Information om utbildningsmaterialet

För svar om utbildningsmaterialet som presenteras här på webbplatsen, kontakta:

Göran Ericsson
070-67 65 012

Uppdragsutbildning

Om du är intresserad av att köpa en uppdragsutbildning baserad på materialet på den här webbplatsen, kontakta:

Göran Sjöberg
070-568 01 40
www.slu.se/sv/utbildning/fort-och-vidareutbildning/

Webbansvarig

Olof Bergvall
072-236 29 15 

Länkar till länsstyrelser

 Blekinge Dalarna Gävleborg Gotland Halland Jämtland Jönköping Kronoberg Norrbotten Skåne Stockholm Södermanland Uppsala Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Västra Götaland Örebro Östergötland  

Projektgruppen för uppdraget har bestått av:

Göran Ericsson, projektledare, SLU
Göran Sjöberg, redaktör, SLU
Gert Olsson, författare (studiemanual), SLU
Olof Bergvall, kommunikatör, SLU

Viktor Wrange, AD, SLU
Mia Gröndahl, webbredaktör, SLU
Rickard Wolrath, webbstrateg, SLU

Pelle Petersson, filmare
Johan von Feilitzen, Rolf Reutlert, anpassning av filmat material, SLU

 

 


Introduktionsfilm

Detta är introduktionsfilmen till utbildningen. Du hittar fler i menyn under "Filmer".


Uppdragsutbildning

SLU erbjuder ett antal kursalternativ

SLU erbjuder ett antal kursalternativ. Syftet med utbildningen är att underlätta för de som skall ingå i den nya älgförvaltningen att upfylla sina uppdrag. Kurserna omfattar föreläsningar och gruppövningar. Samtliga kurser baseras på det utbildningsmaterial som SLU tagit fram på uppdrag av regeringen och som återfinns på http://www.slu.se/algforvaltning/ Alla kursen består av 5 huvudmoment som följer den adaptiva processen. Det förutsätts att kursdeltagarna läst in sig på materialet för kursen, inklusive anvisade delar av boken Vilt, människa, samhälle (Liber förlag).

Ny älgförvaltning för älgförvaltningsgrupper (ÄFG)

Målsättningen med utbildningen är att förbereda deltagarna på uppgiften att verka inom en älgförvaltningsgrupp. Kursen omfattar 2 lärarledda dagar (16 timmar) och under dag 1 medverkar 2 lärare.

Ny älgförvaltning för älgförvaltningsgrupper (ÄFG) - översiktskurs

Målsättningen med utbildningen är att förbereda deltagarna på uppgiften att verka inom en älgförvaltningsgrupp men denna kurs är mer översiktig t ex vad gäller metoder för inventering. Kursen omfattar 8 timmar med (en) lärare och tiden kan fördelas på antingen en heldag eller två halvdagar (lunch till lunch).

Ny älgförvaltning för viltförvaltningsdelegationer (VFD)

Målsättningen med utbildningen är att ge enskilda delegater översiktlig helhetsbild om den nya organisationen, ramverket och det adaptiva förhållningssätter för den nya älgförvaltningen. Kursen omfattar 8 timmar med (en) lärare.

Ny älgförvaltning för älgförvaltningsgrupper (ÄFG) och viltförvaltningsdelegationer (VFD) – 1+1 dagar

Målsättningen med utbildningen är att förbereda deltagarna på uppgiften att verka inom en älgförvaltningsgrupp eller inom en viltförvaltningsdelegation. Kursen omfattar för VFD 1, och för ÄFG 2, lärarledda dagar om 8 timmar var. Dag 1 kommer 2 lärare att medverka.

Ni är välkomna att begära offerter och kursbeskrivningar. Hör av er till Göran Sjöberg, Fakultetskansli Skog/Sekretariatet för uppdragsutbildning, 90183 Umeå, tel. 090-786 8296 Goran.Sjoberg@slu.se

 

Om du är intresserad av att köpa en uppdragsutbildning baserad på materialet på den här webbplatsen, kontakta:

Göran Sjöberg
070-568 01 40
www.slu.se/sv/utbildning/fort-och-vidareutbildning/

 


Lärobok i adaptiv viltförvaltning


"Vilt, människa, samhälle" ger en helhetsbild av viltet som en resurs som angår många. Landets främsta forskare på området väver samman biologi, ekonomi, lagstiftning och förvaltning till en helhet. Finns i bokhandeln.


 
Sidan uppdaterad: 2015-04-14.