Fristående kurser

Senast ändrad: 18 april 2017

En möjlighet för dig som vill bygga din egen utbildning är att läsa fristående kurser. Det ger dig som student en möjlighet att kombinera ämnen, men också att välja en egen specialisering.

På SLU finns vissa möjligheter att läsa fristående kurser för att kunna ta ut en kandidatexamen. Generellt på universitet och högskolor i Sverige gäller regeln att du måste totalt 180 hp för en kandidatexamen, vilket motsvarar tre års heltiddstudier. Av de 180 poängen måste 90 vara inom ett specifikt ämne, ett så kallat huvudområden, och inom det ämnet skriver du också ditt examensarbete. 

Vill du kunna ta ut en masterexamen kan du efter din kandidatexamen forsätta att läsa kurser på avancerad nivå.