Sveriges lantbruksuniversitet

Klimat

Vi stödjer arbetet för miljömålet Begränsad klimatpåverkan och Sveriges internationella klimatrapportering.

Johan Stendahl, SLU

Kontakta mig gärna!

Vill du samarbeta med oss eller har du frågor om vårt miljöanalysarbete? Välkommen att kontakta mig!

Johan Stendahl, koordinator, johan.stendahl@slu.se, tel. 018-67 38 01, Institutionen för mark och miljö, SLU

Milljöanalys i en varmare värld - temadag om klimat den 13 september 2017

13 september: Miljöanalys i ett varmare klimat

Vad kommer ett varmare klimat att innebära för miljö- och naturvårdsarbetet? För arbetet med hållbarhetsmålen? Boka in den 13 september 2017 redan nu.

Då bjuder vi på en heldag med spännande föredrag och samtal kring klimatet och klimatförändringarna ur olika perspektiv; landekosystemen, vattnet, artmångfalden och människan.

NaturensKalender-Splash-Ikon-640x960.png

Rapportera årstidstecken

I Naturens kalender kan du rapportera växternas årstidstecken: blomning, fruktmognad, fröspridning och lövfällning. Dina obervationer ger ökad kunskap om vilka effekter ett förändrat klimat får, till exempel hur klimatförändringen påverkar vårens ankomst.

Publicerad: 23 maj 2017 - Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se